Archive: juni 2011 - Tasman Innoveert

Een boost aan analogie natuur

  • 30 juni 2011

In stadsdeel Oost zijn ze goed bezig. Het oplossend vermogen van de medewerkers wordt zeer actief vergroot. Onder de naam *bOOST krijgen steeds meer medewerkers letterlijk een boost aan Creatief Denken. Een techniek die vandaag voorbij kwam was de Analogie Natuur. Het achterliggend principe van deze techniek is dat voor ieder probleem het antwoord in de natuur kan worden gevonden. De natuur in al haar verschijningsvormen als onuitputtelijke bron van inspiratie. Een favoriete techniek van mij, want inderdaad eigenlijk altijd effectief. Soms moet je mensen nog wel een beetje op gang helpen. "Kies...

Read more...

Van de straat

  • 28 juni 2011

Vanochtend heb ik onder dreigende wolken (slechts een paar druppels regen) in het Amsterdamse Bos  een inspiratie-wandeling gemaakt met David van der Kooij. Het zijn altijd boeiende ontmoetingen. In een eerdere blog heb ik al eens gewezen op een prachtig initiatief van hem Vindingrijk. Je vindt daar tips over hoe Creatief Denken in het onderwijs is in te zetten. David weet dat ik van spelletjes hou en van taal. Daarom wees hij me op het volgende fenomeen Twidioom. Ik weet nu wat ik voortaan woensdagavond om 21 uur kan gaan doen.

Read more...

Help succes ontleden

  • 24 juni 2011

Wat maakt een idee tot een succes en waarom dan wel? Michael Van Damme doet namens COCD en Universiteit Gent onderzoek naar het mogelijke bestaan van de Idee Quotient. Daarvoor is hij op zoek naar ervaringen uit het veld. Ben jij betrokken bij de ontwikkeling van innovatie projecten, neem even de moeite om de vragenlijst in te vullen. Tenslotte hebben wij er allemaal veel belang bij dat hier meer duidelijkheid over komt. Onderzoek Idee Quotient

Read more...

Popeye levert krachtvoer

  • 23 juni 2011

Veertig landbouw-specialisten waren gisteren uitgenodigd door de provincie Noord Holland om hun opvattingen en ideeën over het landbouwbeleid voor 2012 - 2015 kenbaar te maken. Gedeputeerde Jaap Bond riep zijn gasten op om vooral met vernieuwende cross-over suggesties te komen. Noord Holland wil graag haar voortrekkersrol in deze sector behouden. De locatie was prachtig, want de hele sessie vond plaats in de statige Statenzaal. Om de vernieuwing extra te stimuleren had ik in het programma een paar verrassingen ingebouwd. De deelnemers werden daardoor steeds uitgedaagd bestaande kaders...

Read more...

Nieuwe media in de praktijk

  • 22 juni 2011

Hoe kunnen we creatieve ondernemers uit de buurt actief betrekken bij het verbeteren van de buurt? Hoe kunnen wij onze dienstverlening verbeteren richting zwembadbeheerders? Hoe kunnen wij omwonenden meer begrip laten krijgen voor de geluidsoverlast van onze luchthaven? Drie vraagstukken die gisteren aan bod kwamen tijdens de workshop New Media Strategy. En hoewel compleet verschillend qua achtergrond, alle drie zijn het perfecte vragen om met nieuwe media op te pakken. Tenslotte staat in alle gevallen de interactie centraal. In de ochtend heten de onderdelen Internet Rollercoaster, Moving...

Read more...

Opdracht 5

  • 21 juni 2011

Naast de studieopdracht (#4) nog zoals beloofd een opdracht ter inspiratie. Kijk op internet of in boeken naar het latere werk van Constant. Tijdens en na zijn New Babylon periode: grafiek, aquarellen en olieverfschilderijen. Als je de schilderijen ergens in het echt kunt zien nog beter.   Bekijk ook de documentaire: Constant, Avant le Départ. Zelf ben ik erg ontroerd door de opname waarop Constant zijn laatste doek voltooid. Het zit erop. Bestudeer ook het volgende schilderij van hem. Constant (1920-2005), The insurrection, 1985 Schiedam, Stedelijk Museum Schiedam Bestudeer...

Read more...

Klaar voor de toekomst

  • 16 juni 2011

Wim de Ridder beschrijft in zijn boek 'De wereld breekt open' zijn nieuwste opvattingen rondom scenarioplanning.  Terecht merkt Managementboek op dat het hier gaat om een aanvulling/verbetering van het gedachtegoed van Michael Porter van twintig jaar geleden. Maar dat internet als ontwikkeling van de laatste twee decennia wordt gezien betwijfel ik sterk. Begin jaren negentig was dit zeker al een thema's in toekomstscenario's. Vier aandachtsgebieden en bijbehorende verwachte trends zijn de ingrediënten voor de bouw van de scenario's. De vervolgstap is om de relevantie aan te geven per inzicht...

Read more...

De hand van de meester

  • 14 juni 2011

Vorige week vroeg ik aandacht voor Rogier Alleblas. Zijn belangrijkste leermeester is zonder twijfel Teun Hocks geweest. Deze fotograaf lijkt soms wel meer op een schilder. Terecht is Teun Hocks opgenomen in de serie Hollandse meesters in de 21ste eeuw. Een project waarin uiteindelijk 100 kunstenaars worden geportretteerd. Foto's van de kunstenaar aan het werk in zijn atelier en documentairefilms van eerste twintig personen zijn nog tot 26 juni in de Kunsthal te zien. Regionale omroepen zenden de video-portretten ook uit. Teun Hocks is vanavond te zien op RTV-N-H. Kijken en genieten.

Read more...

Wat is de kleur van ArtSurfing?

  • 10 juni 2011

Hoe meng je ook al weer paars? Ja,  groen en oranje zijn niet zo moeilijk, maar paars blijkt nog een hele klus te zijn. Vanmiddag was het weer tijd voor ArtSurfing. Mieke Siemons heeft me de grondbeginselen van de kleurenleer bijgebracht. Het werd een middag lekker vingerverven. En wat wordt zwart mooi als je het opbouwt uit ultramarijn en gebrande omber. De komende tijd ben ik lekker zoet met alle kleurtjes.

Read more...

Opdracht 4

  • 10 juni 2011

Bewust leren omgaan met kleuren mengen is wel een must voor een schilder. Dit ambachtelijk onderdeel van het vak staat centraal in de vierde opdracht. Onderdeel 1: maak twee mooie kleurentrapjes. Een van geel naar rood en de ander van zwart naar wit. Onderdeel 2: knip een tiental verschillende kleurstalen uit een tijdschrift en meng en schilder deze perfect na. Onderdeel 3: verspreid een aantal kleursnippers over een vel en schilder vanuit deze startkleuren naar elkaar toe.

Read more...