Blog-pagina

Zweedse vernieuwing

  • 15 april 2014

In de Volkskrant vandaag een groot artikel over het innovatiebeleid in Zweden. Er zijn een paar mooie conclusies uit te destilleren die ook stroken met wetenschappelijk onderzoek.

Beschikbaarheid middelen
Om de innovatie te stimuleren heeft men in Zweden een onafhankelijk instituut opgericht, Vinnova, dat het budget beheert. Een van de directieleden stelt dat zij een van de weinige landen zijn waar, ondanks bezuinigingen, het budget voor innovatie wordt verhoogd. Dit biedt dus ruimte voor innovatie.

Uitdagende opdrachten
Partijen worden gevraagd om voorstellen in te dienen voor zeer uitdagend gestelde vraagstukken. Experts uit verschillende disciplines beoordelen de inzendingen. Niet op technocratische gronden. Je weet tenslotte niet of de organisatie die nu succesvol is, dat over twintig jaar ook nog is. Vernieuwing krijg je door vernieuwend te zijn.

Eigenaarschap
Een vraagstuk wordt pas substantieel opgepakt wanneer een partij bereid is zich achter het plan te scharen. Vinnova is zelfs voorstander van een gedeeld ‘probleemeigenaarschap’. ‘Door zoveel mogelijk partijen  eigenaarschap te geven is de kans op ontwikkeling groot’.

Bewijzen
Elke oplossing wordt ook goed geëvalueerd zodat er bewijskracht komt voor het vernieuwend plan. Het “stomste politieke idee ooit” was om in 25 jaar het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul. De zogenaamde @+1-weg heeft er toe geleid dat Zweedse wegen nu al tot de veiligste ter wereld behoren.