Blog-pagina

Windtunnel versus Beneluxtunnel

  • 10 juni 2008

Pernis, een dorpje naast de Beneluxtunnel, heeft baat bij de windtunnel.

COCD begeleidt deze deelgemeente van Rotterdam met het ontwikkelen van adviezen om de luchtkwaliteit, leefbaarheid en het imago te verbeteren. Inmiddels zijn hier twee ateliers aanbesteed. En er volgt er zeker nog een.

De laatste keer werd de techniek die luistert naar de naam ‘Win(d)tunnel’ ingezet. Een techniek die komt uit de CPS-hoek en wordt gebruikt om de analyse van het probleem scherp te krijgen. Ideaal om de probleemstelling aan het begin van een brainstorm scherper te krijgen.

De win(d)tunnel werkt als volgt. Je werkt in tweetallen. Een persoon wordt uitgedaagd om vijf minuten lang continu zijn gedachten over de probleemstelling hardop te verwoorden.  De ander doet niets anders dan notuleren en stimuleren. Na vijf minuten worden de taken omgedraaid en kan de ander zijn gedachten de vrije loop laten. Vervolgens maakt het tweetal een selectie van een vijftal kernwoorden die beide wervelwinden goed samenvat. Deze selectie wordt met de andere deelnemers gedeeld en de complete storm kort geanalyseerd.

Deze stortvloed aan woorden zorgt voor een zeer snelle en krachtige analyse van de stand van zaken.