ArtSurfing

Valse start of kick start?

  • 15 maart 2013

Ik ben het boek ‘The Creative Habit’ aan het lezen van Twyla Tharp. Een boek dat je handreikingen biedt om je creatieve bron meer aan te boren en te laten stromen. Een belangrijk hulpmiddel voor haar is het ritueel. Een ritueel is een gewoonte waar je inmiddels niet meer van afvraagt waarom je het doet. Het ritueel zorgt er wel voor dat je vervolgens gewoon aan de slag gaat.

Haar advies is daarom: ga op zoek naar je eigen ritueel. Die handeling welke als voorbereiding kan dienen voor de daad die daarna gaat volgen. Bij ArtSurfing is dat voor mij het aantrekken van mijn schilderskleding en het halen van een bak water voor de kwasten. Als dat is geregeld begin ik als vanzelf met schilderen. “Niets kan me meer tegenhouden.” 

De wolf in schaapskleding van het ritueel is ‘procrastineren’. Dat zijn handelingen die je al dan niet bewust uitvoert die juist de eigenlijke werkzaamheden vertragen. Dit uitstelgedrag kan dus heel geniepig de schijnbare vorm van een ritueel aannemen. Je bent nog niet begonnen of je bent alweer gestopt. Blijf dus wel scherp op de effectiviteit van je ritueel.

Eenmaal aan de slag is het vervolgens wel weer verstandig om op een gegeven moment bewust even afstand te nemen en iets anders te gaan doen. Zo creëer je incubatietijd. Die vorm van uitstelgedrag is juist weer functioneel. Maar dit is een onderwerp voor een andere blog.