Blog-pagina

Uitbalanceren van creatief klimaat

  • 7 mei 2012

Eerder heb ik hier tweemaal aandacht besteed aan de dimensies waarop gestuurd kan worden om het creatief klimaat binnen een team of organisatie te vergroten. De innovatiemanager moet daarvoor zes polariteiten in balans brengen en houden.

De zes dimensies zijn, de mate waarin:

1) het nut (doelstellingen) centraal staat
2) taken en tijd op elkaar zijn afgestemd
3) vrijheid van ideeontwikkeling wordt toegestaan
4) handelingssnelheid implementatie innovaties is geregeld
5) visie en richtlijnen centraal staan
6) onderscheid tussen personeel wordt gemaakt

Uit onderzoek blijkt verder dat een mens-georiënteerde leiderschap positief correleert met het creatief klimaat. Boven deze zes dimensies hangt daarom het in evenwicht houden van de manier waarop de organisatie als geheel met elkaar omgaat. Er moet voldoende emotionele veiligheid bestaan zonder dat het onmogelijk is om kritiek op elkaar te hebben.

Het uitbalanceren van elk van deze dimensies is een precies karwei. Het is situationeel en individueel verschillend. Een innovatie-manager kan deze taak daarom er niet zomaar even bij doen. En de afwegingen op elk van de polariteiten zal daarom ook in een open sfeer besproken dienen te worden.

Zodra het creatief klimaat floreert is de kans op het vergroten van innovatiekracht het grootst. Vanzelfsprekend dienen er voldoende resources beschikbaar te zijn. Het versterken van individuele skills is belangrijk net als inspirerende collega’s. Want innoveren doe je echt niet alleen.