Innovatie

Transitie in AWBZ/WMO

  • 14 november 2013

‘Plaats de klant centraal’, ‘wantrouw iemand die zich specialist noemt’ en ‘Maak geen onderscheidt tussen zorg en welzijn, noem het gewoon welzijnszorg’. Een paar uitspraken gisteren tijdens de studiedag transitie AWBZ/WMO. Ik mocht die dag leiden en voor de nodige interactie zorgen.

De plannen van het kabinet met de herverdeling van taken en budgetten rondom deze zorg zijn fors. Er gaat veel veranderen en tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijkheid over de concrete invulling. Voor innoveren is dit wel een gunstige omstandigheid. De urgentie is aanwezig en tegelijkertijd biedt de gegeven onzekerheid gelegenheid tot kansdenken. Mits je op een positieve manier naar het vraagstuk wil kijken.

De deelnemers waren daar goed toe in staat. Ze voldeden ook aan de 4B’s die je terug moet zien in een denktank die niet alleen ideeën mag uitdenken, maar ze ook concreet handen en voeten moet geven. Pas als een probleemeigenaar zich echt betrokken toont op het onderwerp, bereid is vernieuwing toe te staan, bekwaam is op het onderwerp en bevoegd is besluiten te nemen heeft innovatie een kans van slagen. Ze zijn met een hoofd vol ideeën, tips en aanbevelingen huiswaarts gegaan. Vast van plan er vanaf vandaag gevolg aan te geven.