Blog-pagina

Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

  • 12 mei 2014

Afgelopen vrijdag mocht ik een introductie Spiral Dynamics geven tijdens de Deskundigheidsopleiding van COCD. Deze theorie biedt interessante aanknopingspunten om verandertrajecten en creatieve processen beter te kunnen begrijpen en begeleiden.

His Holiness the 14. Dalai LamaIk moet bekennen dat het waardensysteem met de kleur turquoise mij nog vaak wat zweverig overkomt. Dat is natuurlijk mijn beperkte persoonlijke geest. Waarden als mededogen en ‘meer met minder’ en ‘vanuit stilte’ kan ik moeilijker combineren met het bedrijfsleven. En dat ondanks een weekend waarin de dalai lama ons land nogmaals doceerde over de basisbeginselen van het boeddhisme.

Blij verrast werd ik daarom deze ochtend door een artikel in de Volkskrant. Hierin werd verslag gedaan van het bezoek van een ander verlicht denker aan ons land, Joel Salatin. Dit is een Amerikaanse boer die met zijn eigen boerenbedrijf Polyface Farms het principe van totaallandbouw realiseert. Bij deze vorm van landbouw bedrijven horen uitgangspunten als ‘Iedereen in het systeem heeft zijn eigen taak, plant, dier en mens.’ en ‘Alles op het boerenbedrijf is een vriend. Niet alleen de mensen, maar ook de varkens, koeien, kippen en zelfs het gras.’

De verslaggever gebruikt ook de term zweverig, maar toont vervolgens een financiële berekening van Salatin waaruit blijkt hoe rendabel deze manier van werken is. Het is voorbij biologisch boeren, vanzelfsprekend zonder gebruik van kunstmatige toevoegingen en in verbondenheid en wijsheid. Dit is een prachtig inspirerend voorbeeld van het turquoise holistische systeem.