Blog-pagina

Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

  • 19 augustus 2014

Laatst had ik  een creatieve denksessie in het HRM-domein. Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw had uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken klinken veel parallellen door met de hoe je de innovatiekracht van een organisatie kunt versterken. Op zich is dit natuurlijk ook niet zo vreemd. Het menselijk kapitaal is je belangrijkste basis bij innoveren. Dus wanneer je in staat bent de beste mensen aan te trekken, te behouden en te managen komt het succes vanzelf. ‘Great teams accomplish great work’ aldus Netflix’s chief talent officer Patty McCord.

raften2Het is al lang bekend dat een financiële beloning maar zeer kortstondig een positief effect heeft op de motivatie van werknemers. Daarna dreigt het zelfs een dissatisfier te worden. De motivatie wordt voornamelijk bepaald door het feit dat je weet dat je betekenisvol werk doet,  je wordt omringd door kwalitatief sterke collega’s en je voor interessante uitdagingen wordt gesteld. Netflix heeft deze uitgangspunten nog wat meer aangescherpt. Je neemt alleen de allerbeste mensen aan, die beloon je marktconform. Je ontslaat de mensen die niet (meer) voldoen en dat doe je met een zeer genereus gebaar.

Daarnaast verwacht je van je personeel volwassen gedrag: ‘Act in Netflix’s best interests’. Niet in de vorm van formele regels, maar door logica en common sense toe te passen, via open en eerlijke communicatie. Geef mensen zelf verantwoordelijkheid voor bedrijfsuitgaven en de invulling van hun tijd. Netflix gaat zelfs zover dat mensen zelf mogen bepalen wanneer en hoeveel vakantie ze nemen. Managers attenderen hun teamleden hier regelmatig op en geven zelf het goede voorbeeld.

Zet hier maar eens de belangrijkste stimuli voor een innovatie klimaat naast en de overeenkomsten zijn helder (zie mijn eerder blog over deze omstandigheden). Ik werd door het artikel er ook weer op gewezen hoe belangrijk het is om een goede visie te hebben en deze uit te dragen, zodat iedere (!) medewerker weet wat de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen zijn maar vooral ook hoe hij/zij daar iedere dag weer een bijdrage aan levert. Het mag niet bij inspirerende woorden alleen blijven, het gaat er om de daad hier aan toe te voegen. En de manager is daar het eerste rolmodel voor, creëert de voorwaarden en stimuleert dergelijk gedrag bij anderen.