topsectoren

Topsectorenbeleid aanscherpen

  • 5 februari 2013
Topsectorenbeleid aanscherpen

Het topsectorenbeleid staat weer in de schijnwerpers. Mariana Mazzucato, hoogleraar innovatie- en technologiebeleid aan de universiteit van sussex was in Nederland. In het interview met de NRC stelde ze dat je innoveren niet over moet laten aan de investeerders. "De heldenrol van durfkapitaal is een mythe". De overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen en moet financiële middelen en garanties geven die voor een lange adem zorgen. Innoveren is niet een kwestie van drie tot vijf jaar. Zij benadrukt ook het grote belang van een visie op de toekomst. Een prikkelende en stimulerende...

Read more...

Innoveren is geld en lef

  • 1 maart 2012

"Innovatie is een containerbegrip geworden" aldus mijn zeer gewaardeerde collega Rene Hartman op de Wereldomroep. Er wordt 80 miljard in Europa beschikbaar gesteld voor vernieuwing. Dat is hard nodig, want Europa is haar leidende positie in de wereld kwijt en loopt zo ook kans om haar welvaart te verliezen. Bij zo'n grote berg geld heb ik toch ook nog een paar kanttekeningen. Allereerst gaat het niet alleen om geld. Goed organiseren is minstens zo belangrijk. Net als visie ontwikkelen op de toekomst van je organisatie, branche en land. Om vervolgens lef te tonen en daar keuzes in te maken....

Read more...

Innovatief ondernemen

  • 17 januari 2012

1900 pagina's vol plannen om Nederland innovatiever te maken, zijn ingeleverd bij het ministerie van EL&Innovatie. Pff, je moet ze maar allemaal gaan lezen. Op zich prachtig dat, verdeeld over negen sectoren, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk zoveel plannen hebben ontwikkeld. Dit kabinet wil Nederland binnen tien jaar in de top 5 van kenniseconomieën krijgen. Ik ben blij met zo'n ambitieuze doelstelling. Het enthousiasme waarmee de plannen zijn bedacht, maakt me ook een beetje sceptisch. De rest van het Financieel Dagblad staat ook vandaag weer vol met de kommer...

Read more...

Oppercreatieveling aan de slag

  • 17 maart 2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Victor van der Chijs aangewezen als boegbeeld van de creatieve industrie in Nederland. Deze directeur/aprtner van architectenbureau OMA mag de komende maanden een plan bedenken waarmee de creatieve sector slagvaardiger wordt. Tenslotte heeft dit kabinet Innovatie als speerpunt van beleid gemaakt. Het lijkt me geen gemakkelijke taak. In het NRC van gisteren gaf hij alvast een schot voor de boeg. “Wat ik vooral wil bereiken is het vermarkten van het creatieve denken zelf. Dat zou de economie een nieuwe impuls kunnen geven.”...

Read more...