sociale innovatie

Osmose moet bij sociale innovatie

  • 12 maart 2015
Osmose moet bij sociale innovatie

Hedendaagse (innovatie)managers hebben het maar druk. Je dient werknemers te stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken. Oog te hebben voor talenten en deze vervolgens verder te ontwikkelen. Wat is wanneer de juiste managementstijl? En ook nog optimaal flexibel zijn in het kiezen van de beste organisatie- en projectstructuren. En dan nog is succes geen garantie. In dit tweede deel over sociale innovatie, sta ik graag stil bij het cruciale onderdeel namelijk co-creatie (externe samenwerking). Het bepaalt voor bijna de helft (48%) het effect van sociale innovatie op bedrijfsresultaten, aldus...

Read more...

Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

  • 26 februari 2015
Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

Henk Volberda is al een flink aantal jaar in Nederland een warm pleitbezorger voor meer aandacht voor sociale innovatie. In zijn woorden betekent dit flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken. Deze componenten van het innovatieklimaat worden nog alleen eens veronachtzaamd door bedrijven. Er is meer aandacht voor de technologische aspecten. Dit is echter een verkeerde focus. Onder technologische innovatie wordt verstaan de technologische kennis, R&D en ICT investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Dit verklaart echter maar 25% van het innovatiesucces. Managementkennis,...

Read more...