polarity management

De juiste balans in innoveren

  • 27 februari 2014
De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet experiment stimuleren, maar dit betekent onzekerheid toelaten. En als bestuurder heb je ook de verantwoordelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Aandeelhouders kijken bijvoorbeeld kritisch mee over de schouder. Een conflict tussen het aanmoedigen...

Read more...

Balanceer het innovatief klimaat goed uit

  • 9 september 2013
Balanceer het innovatief klimaat goed uit

Houdt jonge dichters hun toekomstige roem en rijkdom voor en ze worden minder creatief. Onderzoek heeft dit aangetoond. Externe motivatie werkt bij creativiteit maar lastig. Als het al werkt, dan alleen maar tijdelijk. De ware krachtbron voor creativiteit zit in de mens zelf. Als de wil er is om iets aan te pakken, te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren dan is de kans op succes het grootst. De Zweedse onderzoeker Goran Ekvall heeft de belangrijkste intrinsieke factoren voor creativiteit ontdekt. Het zijn er tien. In bijgaand artikel dat ik heb geschreven voor BG Magazine heb ik deze...

Read more...

Tijd voor bezinning

  • 26 maart 2013
Tijd voor bezinning

Je hoeft niet religieus te zijn om zo vlak voor Pasen stil te staan bij je eigen handelen. Hoewel het weer niet meewerkt is de aankondiging van de lente, net als Oud & Nieuw zo'n moment om plannen te maken voor de komend periode. Je ontwaakt als het ware uit je winterslaap. De symboliek van het ei laat dat ook zien. Zelf gebruik ik deze periode ook al een paar jaar voor een ontgiftingskuur. Een paar weken laat ik vlees, alcohol, suiker en nog wat andere voeidingsstoffen links liggen. Het gevolg is hernieuwde energie, zowel fysiek als psychisch. Het is mijn voorjaarsschoonmaak. Wat me daarbij...

Read more...

Uitbalanceren van creatief klimaat

  • 7 mei 2012

Eerder heb ik hier tweemaal aandacht besteed aan de dimensies waarop gestuurd kan worden om het creatief klimaat binnen een team of organisatie te vergroten. De innovatiemanager moet daarvoor zes polariteiten in balans brengen en houden. De zes dimensies zijn, de mate waarin: 1) het nut (doelstellingen) centraal staat 2) taken en tijd op elkaar zijn afgestemd 3) vrijheid van ideeontwikkeling wordt toegestaan 4) handelingssnelheid implementatie innovaties is geregeld 5) visie en richtlijnen centraal staan 6) onderscheid tussen personeel wordt gemaakt Uit onderzoek blijkt verder dat een mens-georiënteerde leiderschap...

Read more...

Paradoxaal geluk deel 2

  • 4 mei 2012

Goran Ekvall heeft aan het eind van de vorige eeuw vastgesteld welke dimensies invloed hebben op het creatief klimaat in een organisatie. Later zijn deze door psychologe en organisatie-adviseur Liz Monroe-Cook in polariteiten uiteengezet. In een eerdere blog heb ik er hier al een paar van besproken. Een dimensie met een zeer hoge invloed op het creatief klimaat is de mate waarin de organisatie bereid is risico's te nemen. Als tegenpool geldt hier dan de mate waarin men de tijd neemt om het idee verder uit te werken. Kortom, je moet de juiste balans vinden qua handelingssnelheid van innovaties...

Read more...

Paradoxaal geluk

  • 26 april 2012

Ik ben dol op tegenstellingen. Wanneer een situatie nadrukkelijk twee gelijkwaardige kanten heeft, moet je dieper graven om tot de essentie te komen. Dit wil niet perse zeggen dat je uiteindelijk een keuze moet maken. Vaak gaat het juist om de juiste balans te vinden. Juist door die polariteit boeit het onderwerp 'Creatief klimaat' mij ook zo. Aan de ene kant moet je een zeer gericht vraagstuk hebben om het creatief vermogen optimaal te laten floreren. Aan de andere kant dient er voldoende kans te zijn om ongericht te spelen. Een beetje druk op de ketel is niet verkeerd om mensen te activeren....

Read more...

Twee Griekse goden balanceren

  • 12 september 2011

Als snel na de start van ArtSurfing stelde ik mezelf de vraag: wat is kunst eigenlijk? Een volwaardig antwoord heb ik nog niet gevonden maar kwam tot de volgende definitie; bewust het onbewuste zichtbaar maken. Voor opdracht #6 mocht ik me verdiepen in de opvattingen van Nietzsche ten aanzien van kunst. Hij presenteerde de Griekse goden Apollo en Dionysus als de twee tegenpolen die samen er voor zorgen dat kunst ontstaat. Kunst moet volgens Nietzsche 'het wezen van de werkelijkheid' tot uitdrukking brengen. En dat is niet perse mooi, maar vooral eerst een wilde en agressieve werveling van krachten. Dionysus vertegenwoordigt...

Read more...