onderwijs

Het Ideeëntoestel stijgt tot grote hoogte

  • 26 oktober 2015
Het Ideeëntoestel stijgt tot grote hoogte

Alle leerkrachten zouden na deze Herfstvakantie hun neus eens moeten steken in het boek Het Ideeëntoestel van David van der Kooij en Anouk Wissink. Een boek vol lesbrieven voor de creatieve denkvaardigheden in het basisonderwijs. Het is een serieuze poging om het leerkrachten heel eenvoudig te maken deze nuttige denkstijl aan te bieden in de klas. En ik kan het weten, want heb eerder dit jaar al met het materiaal mogen werken. Ik heb gezien hoe de Doordenkers subtiel het klaslokaal inslopen en hun nieuwsgierigheid en verwondering niet konden onderdrukken. Ik heb gemerkt wat voor enthouisiasme...

Read more...

Creatieve stromingen

  • 7 november 2013
Creatieve stromingen

Éminence grise van Creatief Denken Roger De Bruyn heeft het initiatief genomen om een tiental professionals in het werkveld van creativiteit & innovatie te vragen hun visie op de stand van zaken van dit vakgebied op een rij te zetten. Dit heeft geresulteerd in een rijk geschakeerd overzicht. Zeer verschillende branches worden besproken; onderwijs, overheid en de zakelijke markt. Uiteenlopende thema's komen aan bod; trendwatching, innovatie klimaat en coaching. Zelf heb ik een verslag geschreven, samen met Rob Bartels docent van de pabo InHolland, over het driejarig onderzoek door studenten...

Read more...

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013
Anders lerende organisatie

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige. De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn...

Read more...