InHolland

De nieuwe leerkracht #2

  • 28 juni 2012

Een beetje melancholisch kwam ik gisteren aan in Alkmaar. De laatste groep Pabo-studenten hielden hun eindpresentaties over de Creatief Denken in het basisonderwijs. Rob Bartels van InHolland heeft drie jaar lang steeds een groep enthousiast gekregen om hier onderzoek naar te doen tijdens hun eindstages. Mijn gevoel sloeg echter snel om in blijdschap. Hier staan weer vier ware ambassadeurs van Creatief Denken in hun eigen klas. "Het sociaal klimaat is dankzij de oefeningen sterk verbeterd. Verschil van inzicht wordt niet meer weggehoond, maar met interesse ontvangen" aldus Bibi de Graaf. Ook...

Read more...

De nieuwe leerkracht

  • 23 mei 2012

Het belooft een mooie zomer te worden dit jaar. Hopelijk qua zonuren, maar zeker qua creativiteit in het primair onderwijs. Eind juni presenteren de Pabo-studenten van InHolland hun bevindingen over de onderzoeksvraag. Wat heeft een leerkracht nodig om creatief denken tot een succes te maken in de klas? Vanwege een vervroegd afstuderen presenteerde Wendy Koning alvast haar bevindingen vorige week. 1) De leerkracht moet informatie krijgen over creatief denken en in een veilige omgeving eerst zelf ervaren wat je er mee kunt. 2) Een leerkracht moet kunnen beschikken over een lespakket waarmee...

Read more...

Een kind is van nature creatief

  • 8 maart 2012

"Waarom zouden kinderen zich ineens helemaal veilig voelen als je een les over Creatief Denken geeft?" Een vraag die gisteren aan de orde kwam tijdens de bespreking van het onderzoek over 'Creatief denken in het basisonderwijs'. Studenten van de Pabo InHolland buigen zich over de vraag 'wat een leerkracht nodig heeft om creatief denken succesvol in een klas te kunnen doceren'. Een van de belangrijkste spelregels bij Creatief Denken is het uitstel van oordeel. Dit betekent dus dat een leerling geen fout antwoord kan geven. Alles is goed. En daarmee ontstaat dus in principe een veilige omgeving....

Read more...

Fantasierijk denken

  • 1 februari 2012

Gisteren mocht ik weer een presentatie bijwonen van een InHolland Pabo-student. Mylene Stevense had zich volledig gestort op de vraag of energizers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het creatieve denkvermogen van groep 7 leerlingen. De kinderen noemde het gewoon 'spelletjes' maar ze bleken effectief in het vergroten van het oplossend vermogen. En een bijkomend effect was dat het groepsgevoel werd versterkt alsmede sociaal-emotionele vaardigheden. Ze heeft een set van 30 korte energie-opwekkende oefeningen opgebouwd waarmee de vaardigheden van creatief denken worden versterkt. Mooi...

Read more...

Andere leerkracht in het primair onderwijs

  • 24 november 2011

Vierdejaars Pabo-studenten buigen zich de komende maanden over wat de competenties van een leerkracht moeten zijn om Creatief Denken succesvol in de klas te laten functioneren. Dat dit nog steeds bittere noodzaak is heeft sir Ken Robinson mooi verwoord op TED. Als je 'm nog niet kent zeer de moeite van het bekijken waard. Zeker ook in een super visuele variant. Een stevige training vormde de basis. Er zijn vijf vaardigheden en attitudes vastgesteld waardoor het vermogen tot Creatief Denken wordt vergroot. Uitstel van oordeel Divergerend denken Creatief waarnemen Associatief denken Verbeeldingskracht Wat...

Read more...

Creatief Denken in het onderwijs

  • 14 oktober 2011

Voor het derde jaar op rij doen studenten van de Pabo InHolland onderzoek naar hoe het gedachtengoed van Creatief Denken een logische plek kan krijgen binnen het primair onderwijs. Namens COCD begeleid ik dit. Het eerste jaar heeft aangetoond dat Creatief Denken een goede bijdrage levert aan een veilig en sociaal klimaat in de klas. Vorig jaar is aangetoond dat door een actieve opzet het oplossend vermogen van kinderen ook in andere vakken vergroot wordt door Creatief Denken. Dit jaar staat de leerkracht zelf centraal. De centrale vraag is: Wat zijn de noodzakelijke competenties om Creatief...

Read more...

Nooit te oud voor Creatief Denken

  • 30 mei 2011

Vorige week berichte ik hier al over het praktijkonderzoek dat Pabo-studenten van InHolland doen over hoe Creatief Denken past in het primair onderwijs. Mijn collega David van der Kooij is, nog meer dan ik, dagelijks bezig met dit onderwerp. Zijn conclusies naar aanleiding van de presentaties zijn ook zeker de moeite van het lezen waard. Zie hiervoor deze link. Volgend jaar vervolgen nieuwe studenten dit project. Dan staan de competenties van een leerkracht centraal. Wat heeft een juf of meester nodig om goed les te kunnen geven vanuit de gedachte dat creativiteit net zo belangrijk is als alfabetiseren.

Read more...

Leerkrachten terug in de box

  • 24 mei 2011

Vandaag waren de presentaties van Pabo-studenten die onderzoek hebben gedaan naar creatief denken op de basisschool. Het is het tweede jaar dat InHolland dit samen met COCD verzorgt en ik heb de studenten een training gegeven en mede begeleid in de onderzoeken. De centrale vraag was of kinderen, geconfronteerd met de basisbeginselen van creatief denken, beter in staat zijn om ook buiten de les om problemen op te lossen. Het antwoord is ja. Weliswaar nog wat voorzichtig omdat de onderzoeksgroep niet zo groot was. Maar toch. Creatief denken in de klas heeft echter nog meer voordelen, is gebleken....

Read more...

Flexibiliteit, een vaste waarde

  • 6 januari 2011

In 2010 is het aantal zelfstandigen in Nederland gegroeid tot boven een miljoen mensen. De gemiddelde duur van een baan is inmiddels gedaald tot zeven jaar. Een gouden horloge van de baas is dus voorgoed voorbij. Zelf behoor ik ook al weer vijf jaar tot deze groep. Zelfstandigen worden ingehuurd om hun  specifieke kennis. Het is dus van levensbelang dat je er voor zorgt dat je kennis en vaardigheden goed op peil blijven. Anders prijs je jezelf uit de markt. Maar ook voor de vaste krachten geldt dat ze hun baan niet meer zeker zijn tot in de eeuwigheid. Ook zij worden gevraagd om continu...

Read more...