creatief klimaat

Pixars geheime krachten

  • 25 augustus 2014
Pixars geheime krachten

"De meesten inzichten van hoe succesvolle organisaties werken zijn al 2.500 jaar oud" aldus Ed Catmull, baas van Pixar in de Volkskrant van vandaag. Die nederigheid spreekt mij aan. "En het probleem is niet dat mensen dit niet weten, maar dat ze toch de makkelijkste weg kiezen door problemen uit de weg te gaan. Dat gaat niet." In de krant wordt zijn boek gepresenteerd over de 'geheime krachten' van hét actuele voorbeeld qua management van creativiteit. Een paar andere interessante tips en conclusies die ik uit het artikel kon halen: - Kwaliteit staat boven alles. "Kostbaar en vervelend,...

Read more...

Constant leren innoveren

  • 3 december 2013
Constant leren innoveren

Afgelopen vrijdag verzorgde ik samen met Marcus Geers een workshop rondom het creatief klimaat op de COCD Pooldag. Wij presenteerden daar onze conclusies over wat volgens ons de bouwstenen zijn voor een creatief klimaat. Onderzoeken van Therese Amabile en Goran Ekvall werden gecombineerd met inzichten van Liz Monroe-Cook en persoonlijke opvattingen. De stap naar de praktijk bleek voor velen een lastige. "Wat doe je nu als een leidinggevende je niet de ruimte wil geven om te experimenteren?" Tja, grote kans dat de verandering dan stokt. Onze adviezen helpen die weigerachtige manager niet in beweging....

Read more...

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013
Dutch drive op de weg

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo. De passie voor het ontwerpen van auto's moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies...

Read more...

Innoveren is activeren van ideeën

  • 2 september 2013
Innoveren is activeren van ideeën

Tastbaar, deelbaar en dichtbij zo zullen wij de ontwikkelingen in onze nabije toekomst gaan ervaren, aldus Daan Roosegaarde gisteren in Zomergasten. Hoewel ik  dankzij de vele publicaties voorafgaand aan dit interview gisteravond niet veel nieuws heb gehoord, was het toch voldoende interessant. De aanvulling van bewegend beeld zorgde voor andere invalshoeken, met als hoogtepunt de Air bear. Metro-kunst uit New York van Joshua Allen Harris van grote poëtische klasse. Zo simpel zo mooi. Als creative consultant was het natuurlijk smullen om een hele avond een oproep te horen om als Nederland...

Read more...

Vier keer de P van het innovatief klimaat

  • 21 mei 2013
Vier keer de P van het innovatief klimaat

Al bijna een halve eeuw geleden heeft Mel Rhodes onderzocht wat de algemene condities zijn waaronder het innovatief klimaat het best gedijd.  Deze zijn samengevat onder vier P's: Person, process, product en press. Deze vier elementen heb ik als uitgangspunt genomen in het tweede deel van mijn 3-luik over creativiteit en innovatie voor BG Magazine. Artikel_JeroenvanderWeide_deel2_mei2013 Creativiteit is de eerste stap bij innoveren. En onze maatschappij heeft op tal van terreinen een schreeuwende behoefte aan innovaties. Het recente verleden heeft aangetoond dat we niet langer op de bestaande theorieën...

Read more...

Tijd voor bezinning

  • 26 maart 2013
Tijd voor bezinning

Je hoeft niet religieus te zijn om zo vlak voor Pasen stil te staan bij je eigen handelen. Hoewel het weer niet meewerkt is de aankondiging van de lente, net als Oud & Nieuw zo'n moment om plannen te maken voor de komend periode. Je ontwaakt als het ware uit je winterslaap. De symboliek van het ei laat dat ook zien. Zelf gebruik ik deze periode ook al een paar jaar voor een ontgiftingskuur. Een paar weken laat ik vlees, alcohol, suiker en nog wat andere voeidingsstoffen links liggen. Het gevolg is hernieuwde energie, zowel fysiek als psychisch. Het is mijn voorjaarsschoonmaak. Wat me daarbij...

Read more...

Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

  • 6 maart 2013
Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

Gek genoeg wordt innovatie niet altijd direct gekoppeld aan creativiteit. De innovatie-manager heeft vaak direct toegang tot de directie, als 'ie er al niet deel vanuit maakt. Maar die persoon zal niet snel getoetst worden op zijn creatieve skills. Vreemd, want creativiteit is de eerste stap in het innovatieproces. En direct een zeer essentiële.  Alle daaropvolgende fases zijn min of meer logisch beheersbaar. Creativiteit is echter minder grijpbaar. En dat schrikt af. Bij aannamebeleid zie ik ook zelden gerichte criteria voor creativiteit. Ja, iemand moet flexibel en inventief zijn. Maar...

Read more...

Wetenschap buiten de paden

  • 14 januari 2013
Wetenschap buiten de paden

Wat achterstallig leeswerk bracht me van het weekend bij een artikel over de handel en wandel van Robbert Dijkgraaf bij het Institute for Advanced Study, in het Kerstnummer van Vrij Nederland. Heerlijk om te lezen hoe creativiteit daar door alle hoofden, kamers en structuren waait. Denken buiten de gebaande paden is daar een manier van leven en werken. Een mooie uitspraak als manager vind ik dan ook: "We doen het hier voor de lange termijn. Als iemand het bos inloopt en er pas na tien jaar weer uitkomt, moet ik niet nerveus worden. Hier krijgen alle wetenschappers de gelegenheid om niet...

Read more...

Uitbalanceren van creatief klimaat

  • 7 mei 2012

Eerder heb ik hier tweemaal aandacht besteed aan de dimensies waarop gestuurd kan worden om het creatief klimaat binnen een team of organisatie te vergroten. De innovatiemanager moet daarvoor zes polariteiten in balans brengen en houden. De zes dimensies zijn, de mate waarin: 1) het nut (doelstellingen) centraal staat 2) taken en tijd op elkaar zijn afgestemd 3) vrijheid van ideeontwikkeling wordt toegestaan 4) handelingssnelheid implementatie innovaties is geregeld 5) visie en richtlijnen centraal staan 6) onderscheid tussen personeel wordt gemaakt Uit onderzoek blijkt verder dat een mens-georiënteerde leiderschap...

Read more...

Paradoxaal geluk deel 2

  • 4 mei 2012

Goran Ekvall heeft aan het eind van de vorige eeuw vastgesteld welke dimensies invloed hebben op het creatief klimaat in een organisatie. Later zijn deze door psychologe en organisatie-adviseur Liz Monroe-Cook in polariteiten uiteengezet. In een eerdere blog heb ik er hier al een paar van besproken. Een dimensie met een zeer hoge invloed op het creatief klimaat is de mate waarin de organisatie bereid is risico's te nemen. Als tegenpool geldt hier dan de mate waarin men de tijd neemt om het idee verder uit te werken. Kortom, je moet de juiste balans vinden qua handelingssnelheid van innovaties...

Read more...