creatief denken

Het Ideeëntoestel stijgt tot grote hoogte

  • 26 oktober 2015
Het Ideeëntoestel stijgt tot grote hoogte

Alle leerkrachten zouden na deze Herfstvakantie hun neus eens moeten steken in het boek Het Ideeëntoestel van David van der Kooij en Anouk Wissink. Een boek vol lesbrieven voor de creatieve denkvaardigheden in het basisonderwijs. Het is een serieuze poging om het leerkrachten heel eenvoudig te maken deze nuttige denkstijl aan te bieden in de klas. En ik kan het weten, want heb eerder dit jaar al met het materiaal mogen werken. Ik heb gezien hoe de Doordenkers subtiel het klaslokaal inslopen en hun nieuwsgierigheid en verwondering niet konden onderdrukken. Ik heb gemerkt wat voor enthouisiasme...

Read more...

Incubatietijd: het groeit terwijl het rust

  • 9 oktober 2015
Incubatietijd: het groeit terwijl het rust

Een groot aantal mensen is gevraagd, wanneer zij spontaan een Eureka-moment kregen en wat zij aan het doen waren ten tijde van die ingeving. Dit leverde een interessant staatje op. De top drie zag er als volgt uit: 63% stond onder de douche, zat in bad of op de toilet 51% viel bijna in slaap, was aan het dromen of ontwaakte juist 42% was onderweg tijdens een routineuze rit Dit overzicht toon ik graag tijdens incompany-trainingen om de manager op het nut van incubatietijd te wijzen. Want zelfs in de complete top 10 komt niet de werkplek naar voren als een situatie die tot spontane...

Read more...

Directie: leg de lat steeds wat hoger

  • 7 september 2015
Directie: leg de lat steeds wat hoger

Afgelopen zomer was het ook weer raak. Kranten en tijdschriften besteden graag tijdens de vakantieperiode aandacht aan “het fenomeen creativiteit”. De teneur is altijd dezelfde: Vakantie = ontspanning = verhoogde creativiteit. Om vervolgens met enige verbazing te moeten constateren dat deze logica niet klopt. Creativiteit is gewoon hard werken. Gelukkig bood nu.nl nog wat tegenwicht door op een onderzoek te wijzen waarin juist oververmoeidheid leidt tot creativiteit. Dat het bedenken van ideeën moeite kost is eigenlijk niets nieuws. Een beroemd voorbeeld van de wiskundige Poincaré is al ruim...

Read more...

Creatief denken geeft energie

  • 16 juni 2015
Creatief denken geeft energie

De afgelopen maand was zeer gevarieerd. Ik heb met kinderen mogen dromen over de invulling van leegstaande kantoorpanden voor stichting Het Nieuwe Dromen. Met studenten van de Pabo InHolland heb ik gebrainstormd over hoe we de beginselen van Creatief Denken door kunnen vertalen in de 'gewone' vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie. En als facilitator van Stadsgesprekken heb ik een middag mogen leiden om tot adviezen te komen waarmee langdurige leegstand voorkomen kan worden en de stad vitaal blijft. Iedere keer merk ik weer dat wanneer je de deelnemers kan helpen om met een frisse blik...

Read more...

Creatieve stromingen

  • 7 november 2013
Creatieve stromingen

Éminence grise van Creatief Denken Roger De Bruyn heeft het initiatief genomen om een tiental professionals in het werkveld van creativiteit & innovatie te vragen hun visie op de stand van zaken van dit vakgebied op een rij te zetten. Dit heeft geresulteerd in een rijk geschakeerd overzicht. Zeer verschillende branches worden besproken; onderwijs, overheid en de zakelijke markt. Uiteenlopende thema's komen aan bod; trendwatching, innovatie klimaat en coaching. Zelf heb ik een verslag geschreven, samen met Rob Bartels docent van de pabo InHolland, over het driejarig onderzoek door studenten...

Read more...

Leer luisteren naar afwijkende geluiden

  • 17 april 2013
Leer luisteren naar afwijkende geluiden

Leren kinderen het democratisch proces begrijpen door op de lagere school te filosoferen? Dat was de centrale vraag van het promotie-onderzoek van Rob Bartels. Onder het toeziend oog van vele oud-hoogleraren die van de wanden neerkeken op zijn verdediging, zette Rob vanochtend zijn onderzoek uiteen. Door kinderen te laten filosoferen leren ze om te gaan met verschillen. Ze leren oordelen en hun denkvaardigheden worden vergroot. Tenminste, dat zijn de aannames. Met Rob heb ik de afgelopen jaren het onderzoek over Creatief Denken in het onderwijs begeleid. Een soort parallelspoor aan dit onderzoek....

Read more...

De spanwijdte van de wilde gans

  • 2 april 2013
De spanwijdte van de wilde gans

Ik ben een groot voorstander van de inzet van wilde ganzen tijdens een brainstorm. Zo ook bij de ideeënsessie voor de introductiecampagne van een nieuw merk auto. Naast sales-mensen die veel van de auto weten, collega's met liefde voor het autovak waren er ook mensen van buiten de autobranche. Dit zijn de zogenaamde wilde ganzen. Zij kijken met een frisse blik naar het vraagstuk, reiken nieuwe ervaringen en inzichten aan en kunnen de broodnodige spiegel voorhouden van ingesleten patronen bij de opdrachtgever. Natuurlijk dienen wilde ganzen niet verlegen te zijn. Ze moeten "domme" vragen durven...

Read more...

Eigen kracht

  • 1 maart 2013
Eigen kracht

De laatste tijd kom ik het fenomeen 'Eigen Kracht-conferenties' steeds tegen in de media. Wat is dat eigenlijk? Een Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door iemand (of gezin) die het even helemaal niet meer ziet zitten. Er zijn grote financiële en sociale problemen en het gevoel bestaat dat je er niet meer alleen uit kunt komen. Je eigen sociale netwerk (familie, vrienden en buurt) wordt uitgenodigd om samen een 'plan voor de toekomst' te maken. Een vorm van creatief leiderschap tonen. Een mooi gegeven en zeker nuttig in deze soms barre tijden. Maar mijn belangstelling werd nog meer...

Read more...

Perspectiefwisselingen

  • 13 februari 2013
Perspectiefwisselingen

Samen met Rob Bartels van InHolland schrijf ik een artikel over onze ervaringen van drie jaar onderzoek over creatief denken in het primair onderwijs. Tijdens de redactiebespreking vandaag wees hij mij weer eens op een interessante invalshoek ten aanzien van creativiteit. Onderwijsdeskundige Rupert Wegerif stelt dat een mens creativiteit ontwikkelt op het moment dat er dialoog wordt aangereikt. Praten, luisteren en denken openen de verschillende perspectieven van een vraagstuk. Het wordt een proces van steeds nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Niet om zo snel mogelijk tot een antwoord te komen,...

Read more...

Nog 2 trends rondom innovatie

  • 12 september 2012

Gisteren besprak ik hier al drie trends die het werk als Creative Consultant sterk beïnvloedt, vandaag nog twee ter aanvulling. Co-creatie De dynamiek in de markt is enorm toegenomen het afgelopen decennium. Doorlooptijden zijn verkort, er zijn stakeholders bijgekomen en de economie is instabieler. De vraagstukken waar organisaties voor staan worden groter en maakt dat men die niet meer alleen kan oplossen. Co-creatie is heet devies. Maar dit is niet simpel samenwerken, het vraagt om veel onderlinge afstemming, transparantie en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Het innovatie-klimaat...

Read more...