Blog-pagina

Momenten van spontane creativiteit

  • 16 december 2013

De prijsvraag rondom Sigmund in de Volkskrant onderstreept maar weer eens dat het bad een perfecte plek is voor creativiteit. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat bijna tweederde van de mensen spontaan ingevingen krijgt wanneer ze in bad liggen, dit percentage geldt ook voor onder de douche staan en op het toilet verblijven. De helft van de respondenten gaf te kennen ook veel creativiteit te ervaren rondom het slapen (vlak ervoor of aan het eind van de nachtrust).

Repeterende  handelingen als filerijden, hardlopen en de hond uitlaten zijn ook succesvolle situaties voor creativiteit. Wat verder opvalt is dat in de top tien niet voorkomt de situatie die je baas graag ziet ‘achter de computer, aan je bureau’. Een geforceerde opzet is dus niet echt bevorderlijk voor de creativiteit.

Andere onderzoeken wijzen uit dat je wel nadrukkelijk met een specifiek vraagstuk bezig dient te zijn én daadwerkelijk de wens moet hebben om deze op te willen lossen. De doorbraak-inzichten komen echter pas wanneer je niet meer bewust met de vraag bezig bent. Pas dan heeft je brein de gelegenheid om een beetje af te dwalen van het logische denkpad. Te grasduinen in je schier onmetelijke bak aan kennis en ervaring en verrassende koppelingen te maken.

Deze inzichten pleiten dus voor dagelijkse lunchpauze-wandelingen en langdurige toiletbezoek om toch maar die creativiteit op kantoor te stimuleren.