Blog-pagina

Innovatie in de Retail

  • 19 november 2013

Gisteravond in Schagen met een groep enthousiaste ondernemers creatief nagedacht over de kansen en bedreigingen voor retailers. Het programma van Retail2020 heeft inmiddels zijn kracht wel bewezen. Vanuit vijf verschillende hoofdtrends steeds weer de vraag beantwoorden hoe het je eigen business gaat beïnvloeden en waar je het ten gunste kunt gebruiken. Aan het eind van de avond lag de tafel weer vol frisse ideeën.

De feiten wijzen uit dat Schagen goed bezig is. Het heeft een duidelijk eigen gezicht en kan daarmee de regionale aantrekkingskracht vergroten. Toch zorgen vergrijzing en bijvoorbeeld ook individualisering voor grote veranderingen binnen de gemeenschap.

Het is dan ook mooi om te zien dat tijdens zo’n brainstorm ook de gemeente actief participeert. Gemeentes zijn steeds meer netwerkpartner in de samenleving. Meedenkend vanaf het begin op gelijke voet met andere belanghebbenden. Ze faciliteren dit innovatieproces meer dan dat ze de regie er over voeren. Noem het overheidsparticipatie.

CoverIn het nieuwe boek ‘Creatieve Stromingen’ staat een bijdrage van Marenthe de Bruijne waarin concreet wordt uitgelegd wat deze overheids-participatie betekent voor ambtenaren en het overheidsapparaat. De werkwijze wordt gekanteld. Ook voor de andere deelnemende partijen is dit trouwens een grote verandering. Zij moeten ook afscheid nemen van het traditionele beeld van de overheid die het beleid bedenkt, bepaald en controleert.

Over twee weken werken we de ideeën uit in concrete plannen. Initiatieven die zorgen voor een gezond ondernemersklimaat en de kenmerkende gastvrijheid van Schagen zal blijven ondersteunen.