Blog-pagina

Orde en chaos

  • 29 april 2013

“Er zijn mensen die denken dat je in chaos moet leven om creatief te zijn. Voor mij is het precies andersom.” aldus Philip Starck in een interview in VN. “Als je de hele tijd loopt te zoeken naar je telefoon, je sleutels en je sokken, dan houd  je je alleen nog maar bezig met onnozele zaken. Dan heb je helemaal geen tijd om te creëren.” Ik ben het  met hem eens. Hoewel uit het interview blijkt dat de beroemde franse ontwerper behoorlijk autistisch is. Zijn manier van ordenen heeft wel behoorlijk neurotische trekjes.

Het ordenen van de chaos in je hoofd kan leiden tot interessante creaties. Een omgeving die bij dit proces niet afleidt is dan wel een prettige voorwaarde. Natuurlijk kan het ook andersom werken. Heb jij je hoofd echt leeggemaakt, dan kan een impuls uit je omgeving voor de juiste inspiratie zorgen.

Zijn ‘wet van het elastiek’ vond ik ook een mooie metafoor. “Je trekt eraan en je trekt eraan en dan, vlak voor het scheurt, verandert het van kleur: het elastiek wordt wit. Dat is wat ik continue doe: me in de witte zone begeven. De kunst van ontwerpen is om te stoppen vlak voor het elastiek scheurt: daar waar de spanning maximaal is en de risico’s het grootst.”  Creativiteit toont zich het sterkst in de resultaten die voorbij het bekende gaan. Ik heb dit al eens eerder verwoord in de vier creatieve zones.