ArtSurfing

Opdracht 9

  • 9 maart 2012

Paul Klee en kindertekeningen staan centraal in de komende ArtSurfingles. Ter voorbereiding hierop vroeg Mieke Siemons mij om met ieder van mijn beide zonen, samen, een schilderij te maken. Het werden twee compleet verschillende ervaringen… en schilderijen.

Robin begon direct bovenin een zon te schijnen. Ik wilde daarom beneden wat schilderen. Omdat dit golven werden moest er een rode surfer komen. Hij ging een vogel tekenen en ik probeerde die na te schilderen. Een groene strook werd een eiland. Daar moest toen een vuurtoren op komen te staan. Alles kreeg z’n eigen plek op het vel. Tot slot was hij benieuwd wat alle kleuren door elkaar voor kleur zou geven. Vervolgens werd van het palet een nieuw schilderij gemaakt.

‘Strand’ is het resultaat van weloverwogen precisie. Al het overbodige is weggelaten.

Dylan wilde “van alles wat” gaan schilderen. Opvallend genoeg ontstonden er geen monsters en/of oorlogssituaties, hoewel deze thema’s bijna altijd in zijn tekeningen overheersen. Zelfs toen ik een kleine poging in die richting deed, ging hij niet mee. Hij had wel de smaak te pakken. Steeds nieuwe elementen kwamen op het vel te staan.“We zijn nog lang niet klaar hoor” sprak hij enthousiast. En hij ontdekte wat impasto voor mooi effect kan hebben met een dikke kwast.

‘Van alles wat’ geeft de energie van het schilderproces goed weer.

De vervolgstap is nu om met deze twee schilderijen als basismateriaal een derde schilderij te maken. Hierin moet ik de geest van de kinderen zichtbaar en voelbaar maken.