Blog-pagina

Oerdriften en innoveren

  • 20 september 2012

Volgende week ben ik uitgenodigd op het Nederlands Filmfestival om tijdens de workshopmiddag van het Dutch Directors Guild te spreken over stress en creativiteit. Een mooie gelegenheid om ons oudste stukje hersenen, de amygdala, weer eens onder de aandacht te brengen.

De amygdala regelt hoe wij reageren bij angst. Nieuwe situaties vragen om een nieuwe reactie van de individu. Je hebt hierbij de keuze uit vier verschillende reacties. In het engels beginnen ze allemaal met een F.

Freeze
Je ziet iets onbekends en je bevriest. Je doet voor alsof je niet leeft om zodoende te proberen uit de situatie te komen.

Fight
Een veel voorkomende reactie is om het onbekende aan te vallen in de hoop als winnaar uit de strijd te komen

Flight
De nieuwe situatie is zo beangstigend dat je direct besluit het op een lopen te zetten.

Fuck
Het nieuwe wordt omarmd en gekoesterd als kans op verbetering.

De eerste drie reacties hebben dieren ook allemaal. De mens onderscheidt zich van de dieren door de vierde mogelijke reactievorm. Innovatieprocessen doen een beroep op die laatste emotie. We noemen dit ook wel kansdenken. “We zijn op zoek naar het nieuwe en laten we het dan ook koesteren als we het gevonden hebben.”

Een goede innovatie-manager weet dat de eerste drie reacties veel vaker voorkomen bij de confrontatie met het nieuwe. En dat stress die neigingen versterkt. Het is dus van belang om de condities zodanig te creëren dat vernieuwende concepten niet als bedreigend worden gezien.