Blog-pagina

Nieuwe energie

  • 4 juli 2012

Gisteren vond in Arnhem een ontbijtsessie plaats om arbeidsmarktvraagstukken in desector energie en milieutechnologie aan te pakken. Men voorziet een tekort aan goed geschoold personeel en het wegvallen van innovatiekracht. Als arbeidsplaatsen uit de regio wegvallen gaat de economie mee.

De Provincie Gelderland wil graag de problemen voor zijn en vroeg onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samen na te gaan denken over mogelijke oplossingen. Vanwege het samenwerkingsaspect en het feit dat men inziet dat verschillende belangen bij elkaar gebracht moeten worden, kiest Provincie Gelderland er expliciet voor ervaring met co-creatie op te doen. Oceantree, als kenner van het aansturen co-creatie-processen, was gevraagd om dit te begeleiden. Het werd een boeiende ochtend.

De zogenaamde fish bowl-dialoog werd ingezet om het werkelijke arbeidsprobleem van bedrijven helder te krijgen. Vervolgens ging men aan de slag en is tot vijf projectthema’s gekomen, onder andere ‘Hoe kunnen we 40+-ers betrekken en scholen die nu kansloos bij het arbeidsbureau in de kaartenbak zitten’. Een heel aardig ander idee is het project ‘andersom denken’, waarbij vanuit de schoolverlater of werkeloze wordt gedacht hoe die geïnspireerd en betrokken kan worden, in plaats vanuit de bedrijven of de onderwijsinstellingen te denken.

Diverse organisaties hebben zich gecommitteerd om een thema concreet uit te werken. Daar zal de zomer voor gebruikt worden waarna in september een nieuwe co-creatieronde gepland staat.

Oceantree is ook betrokken bij de ontwikkeling van de Human Capital Agenda Health. Deze komt begin september bijeen. Ook hier is gekozen voor co-creatie. Ook hier is het vraagstuk immers te groot om door één organisatie of door één O op te lossen.