Blog-pagina

MIT in nieuwe jas

  • 12 januari 2011

Sinds kort is het Media Lab verhuisd naar een nieuw gebouw. De opzet van dit zeer succesvolle ontwikkelingslaboratorium is echter ongewijzigd gebleven. De uitgangspunten zijn wel interessant om eens op een rij te zetten. Je kunt er lessen uit trekken voor het stimuleren van creativiteit in je eigen organisatie, het stimuleren van co-creatie en voor het ‘Nieuwe werken’. NRC wijdde er eerder een artikel aan.

Transparantie ten top
De verschillende laboratoria hebben allemaal veel glazen wanden zodat je naar binnen kunt kijken. En de bewoners ook contact met de buitenwereld houden. De mensen moeten elkaar zoveel mogelijk zien en ontmoeten.

Geen hokjesgeest
Alle universitaire disciplines zitten door elkaar heen.

Interactie met bedrijfsleven is groot.
Bedrijven sponsoren geen projecten maar het hele Media Lab. Zij krijgen wel het intellectueel recht van de uitvindingen en worden continu uitgenodigd mee te denken en het laboratorium te bezoeken.

Spelen moet
Het grote voorbeeld voor onderwijsgroep is Friederich Fröbel. De onderzoekers worden net als kinderen uitgedaagd om continu dingen te creëren. Weliswaar niet met blokken en papier, maar met elektronische bouwstenen. Veel protypes maken is essentieel voor innovatie-onderzoek.

Gilde-principe
De professoren en studenten vormen twee tot zeven jaar een hecht team en werken daar samen als meester en gezel.

Media Lab veteraan vat het als volgt samen: “De leraar is een coach. We leiden mensen op om creatieve denkers te zijn. In de maatschappij van vandaag is er niets belangrijker dan dat. Dingen veranderen zo snel, er is zoveel onzekerheid. Wat je ook leert als je opgroeit, de wereld ziet er morgen toch weer compleet anders uit.” He, had ik het hier niet vorige week ook over?