Blog-pagina

Lopende zaken en innoveren

  • 28 oktober 2014

Een veel gehoorde verzuchting is dat zelfs goede ideeën toch nog best vaak in een la verpieteren. Hoe komt dat toch? De dwang van het eerst wegwerken van lopende zaken is veel sterker dan het verder ontwikkelen van nieuwe plannen. Terwijl iedereen weet dat innoverend ondernemen van cruciaal belang is. Vandaag las ik een artikel uit de Harvard Business Review die een antwoord heeft gevonden voor dit probleem.

brandjes blussenVoor innovatietrajecten wordt vaak een speciaal team opgericht. De manier van werken voor een dergelijk team is bijna contrair aan de normale gang van zaken in een organisatie. Innovatieteams werken onderzoekend, niet per definitie efficiënt en fouten maken mag. Terwijl de zogenaamde “werkvloer” de nadruk legt op structuur, reproduceerbaarheid en efficiëntie. Men heeft daar ook vooral oog voor de korte termijn. Innovatieteams richten hun blik op de verdere toekomst.

Het is niet vreemd dat door deze grote verschillen er al snel een kloof ontstaat tussen het innovatieteam en de werkvloer. Met alle gevolgen van dien. Men begrijpt elkaar niet, essentiële informatie wordt niet met elkaar uitgewisseld en men ziet elkaar als concurrent voor bepaalde resources. En als puntje bij paaltje komt wint dan de werkvloer de strijd. Daar wordt tenslotte geld verdiend…

Het artikel adviseert met drie stappen deze situatie te kantelen.

1) Analyseer welke innovatietaken passen binnen de bestaande operationele processen en wijs deze dan ook toe als taak aan “de werkvloer”. De overige innovatietaken komen bij een speciaal daarvoor opgericht projectteam.

2) Kies voor dit projectteam alleen de beste mensen en organiseer het alsof het een compleet nieuw ‘bedrijf’ is. Herlabel functies en verander werkverhoudingen om eventuele historisch gegroeide vanzelfsprekendheden te doorbreken. Trek voldoende mensen van buiten de organisatie aan voor een frisse blik.

3) Steek constant energie in het waarborgen en stimuleren van wederzijds respect. Iedereen is met innovatie bezig, ieder in z’n eigen kracht. Zorg voor voldoende formele en informele contacten tussen “werkvloer” en ‘projectteam’.

Met deze werkwijze wordt innoveren iets dat door de gehele organisatie wordt gedaan. Ieder vanuit zijn eigen specifieke kracht. Het is niet iets bijzonders dat alleen door een speciaal team dient opgepakt te worden. Waar het kan, loopt het gewoon mee in de dagelijkse gang van zaken en waar het moet krijgt het extra aandacht van werknemers die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt.

Het artikel haalt een aantal bedrijven aan die met dit 3-stappenplan succes hebben behaald. Binnenkort zal ik het in de praktijk gaan brengen hier in Nederland.