Blog-pagina

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen.

krachtZelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren snel als bedreigend wordt ervaren. Die zogenaamde machtskwestie zorgt er paradoxaal genoeg voor dat het zelf-innoverend vermogen van individuen wordt afgeremd.

“Als macht kracht kan worden gaat het werken” was een belangrijke conclusie. En hoe kan dit vliegwiel dan toch aangezwengeld worden? Door allereerst goed te analyseren wat de startpositie is waarin mensen zich tot het vraagstuk verhouden en daar ook daadwerkelijk vanuit te vertrekken. Wat zeker ook helpt is als de sociale wenselijkheid tot het oplossen van een vraagstuk groot is. Combineer dit met de mogelijkheid om snel eerste resultaten te bereiken en dan zijn veel mensen bereid eigenaarschap te nemen op het vraagstuk. Dan hoeft het dus ook niet van bovenaf opgelegd te worden, maar komt het van binnenuit. En dat is per definitie het meest effectief.

Het is een prachtig binnenrijm en een sterk credo voor veranderprocessen.