Blog-pagina

Innoveren is geld en lef

  • 1 maart 2012

“Innovatie is een containerbegrip geworden” aldus mijn zeer gewaardeerde collega Rene Hartman op de Wereldomroep. Er wordt 80 miljard in Europa beschikbaar gesteld voor vernieuwing. Dat is hard nodig, want Europa is haar leidende positie in de wereld kwijt en loopt zo ook kans om haar welvaart te verliezen. Bij zo’n grote berg geld heb ik toch ook nog een paar kanttekeningen.

Allereerst gaat het niet alleen om geld. Goed organiseren is minstens zo belangrijk. Net als visie ontwikkelen op de toekomst van je organisatie, branche en land. Om vervolgens lef te tonen en daar keuzes in te maken. En dan is geld nuttig, mits het gekoppeld wordt aan een frisse blik.

Nederland heeft negen topsectoren aangewezen waarin innovatie prioriteit is. Het beschikbaar geld is voor een deel eerst weggehaald bij onderzoeksinstellingen om dit vervolgens weer aan dezelfde organisaties aan te bieden wanneer ze samenwerken met het bedrijfsleven. Ik zie hier een risico in voor onafhankelijk onderzoek.

Grote organisaties hebben betere contacten met de subsidieverstrekkers, terwijl veel vernieuwing juist afkomstig is van kleine start-ups. Zij hebben nog geen last van hoge overheadkosten en bureaucratie. Uit onderzoek is gebleken dat voldoende resources creativiteit bevordert, terwijl procedures en structuur een negatieve correlatie kent.

Het is dus zeker niet gezegd dat een recordbedrag alleen, ons de weg naar de toekomst wijst.