Blog-pagina

Innoveren bij de overheid

  • 26 augustus 2014

logo-inwpAmbtenaren hebben het maar zwaar. Er worden nog steeds nieuwe moppen over hun werkinstelling bedacht, terwijl hun werkveld steeds complexer is geworden.

De mondige burger vraagt (terecht) veel aandacht, burgerinitiatieven zijn er volop en van de lokale overheid wordt steeds vaker verwacht dat zij zich participatief opstelt. Komt nog bij dat de kloof tussen politiek en burgers ook onverminderd groot blijft. Kortom, de ambtenaar zit niet in een al te benijdenswaardige positie met al die bestuurlijke vernieuwing.

Twee, door mij zeer gewaardeerde collega’s, hebben met bovengenoemde dilemma’s in het achterhoofd een masterclass ontwikkeld speciaal voor ambtenaren die graag betrokken zijn bij innovatieprojecten. Een sterk hands-on gedomineerde 3-daagse training waarin flexibiliteit en slagkracht samen komen. Eind september start de nieuwe Masterclass en er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Ben je geïnteresseerd kijk dan op de Innovatiewerkplaats bij Masterclass.