Blog-pagina

Innovatie en creativiteit horen bij elkaar

  • 6 maart 2013

Gek genoeg wordt innovatie niet altijd direct gekoppeld aan creativiteit. De innovatie-manager heeft vaak direct toegang tot de directie, als ‘ie er al niet deel vanuit maakt. Maar die persoon zal niet snel getoetst worden op zijn creatieve skills. Vreemd, want creativiteit is de eerste stap in het innovatieproces. En direct een zeer essentiële.  Alle daaropvolgende fases zijn min of meer logisch beheersbaar.

Creativiteit is echter minder grijpbaar. En dat schrikt af. Bij aannamebeleid zie ik ook zelden gerichte criteria voor creativiteit. Ja, iemand moet flexibel en inventief zijn. Maar hoe dat wordt gedaan, daar wordt onvoldoende bij stilgestaan. Laat staan dat human resources beleid er op gericht is om de innovatiekracht te verbeteren.

Er is nog heel veel te winnen wanneer er specifieke aandacht komt voor het creëren en stimuleren van het interne innovatief klimaat. Ik heb daarom een 3-luik geschreven over creativiteit en innovatie voor BG Magazine, het grootste HR-platform voor bedrijfsgezondheid.

Omdat deze informatie niet alleen voor de HR-manager belangrijk is publiceer ik het ook graag hier.

Artikel_BG Magazine

Op de LinkedIn-groep van het Platform Zelfstandige Ondernemers is inmiddels een discussie over dit artikel gestart.