Blog-pagina

Het DNA van een innovatieteam

  • 11 februari 2014

Idealiter zou iedere werknemer oog moeten hebben voor het verbeteren van de organisatie en haar producten en diensten. Ook kleine innovaties zijn tenslotte zeer welkom. Voor grotere verbetervraagstukken is het verstandig een special team samen te stellen. De ideale condities waarbinnen zo’n innovatieteam goed functioneert zijn in vorige blogs samengevat. Deze keer wil ik graag kijken naar de samenstelling van zo’n team zelf. Een team waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit. Het is dus handig om te weten hoe iemand zich tot dit onderwerp verhoudt.

Er bestaan veel persoonlijkheidstesten. De meesten blijken echter onvoldoende in staat om de houding van iemand ten aanzien van creativiteit te meten. Wat mij betreft komt Foursight het dichtst bij de kern van creativiteit. De enquête genereert een voorkeursprofiel dat goed aansluit bij de vier verschillende stadia van het creatieve proces: (1) probleemanalyse, (2) divergentie (uitwaaieren), (3) convergentie (trechteren) en (4) activering. Elk van deze profielen is dominant in een bepaald stadium.

2013-12-10 12.15.261. Iemand die erg onderzoekend is ingesteld, zal zich bijvoorbeeld prettig voelen tijdens de probleemanalyse. Dit is de zogenaamde Clarifier. Er wordt  een beroep gedaan op het analytisch vermogen. De creativiteit wordt aangesproken om zoveel mogelijk invalshoeken voor het gestelde probleem te vinden en daaruit de meest idee-potentieel-rijke te selecteren.

2. In de divergentiefase worden op een bepaald moment de oorspronkelijke criteria wat losgelaten en in een minder gestructureerde wijze ideeën geproduceerd. Je gaat op zoek naar niet zo voor de handliggende oplossingsmogelijkheden. Je kijkt voorbij de logica. Hier zal die analyticus zich wat ongemakkelijk gaan voelen. De Ideator voelt zich hier als een vis in het water.

3. In de convergentiefase moeten keuzes gemaakt worden. Iemand die graag ideeën bedenkt (ideator) zal hier weer minder enthousiast van worden. Het gaat er nu de potentie van een idee wegen, keuzes maken en deze vervolgens verfijnen en verrijken. De Developer is hier de leidende persoon.

4. De doener, Implementer, is vooral op z’n gemak in de laatste fase, die van de activering. In zijn beeld heeft het creatieve proces al lang genoeg geduurd, ‘eindelijk’ kunnen we overgaan tot actie. Zijn creativiteit zit ‘m in het bedenken van oplossingen voor de feitelijke activering en implementatie van het idee.

Zodra je creativiteit een serieuze plek geeft in een organisatie, is het verstandig om te weten wie welk creativiteitsprofiel heeft. Het ideale innovatieteam beschikt over alle typen profielen. Het respecteren en benutten van elkaars verschillen is cruciaal voor een geslaagde samenwerking. Dat  had Amabile ook al aangetoond. In bijgaand artikel heb ik deze profielen in een breder perspectief geplaatst.