Blog-pagina

Goed fout

  • 14 februari 2013

Wat is dat toch in onze maatschappij dat wij zo krampachtig omgaan met fouten? Als je het vraagt zal iedereen direct beamen dat je van fouten maken het meeste leert. Maar als je ze dan naar hun grootste misser vraagt blijft het lang stil of komt er een halfzacht antwoord.

Niemand is foutloos. Gelukkig maar want de mens wordt ook mooier door zijn fouten. Hij krijgt kleur en mislukkingen leiden vaak tot verbeteringen. Fouten maken is dus extreem nuttig. Een belangrijke conditie voor een succesvol innovatief klimaat is de positieve omgang met het nemen van risico’s. En daarbij hoort onvermijdelijk het maken van fouten. Collega’s hebben daar ooit ook het begrip rakeling voor bedacht. Een poging die (nog) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Engineers Without Boarders Canada besloot vijf jaar geleden om het roer om te gooien en jaarlijks met een failure report te komen. Leren van je fouten is de meest effectieve manier van performance verbetering. Een moedige daad omdat ze hun fouten openbaar gingen maken. Leren komt weer centraal te staan en de menselijke maat keert terug. Het is niet altijd alleen maar rozengeur en zonneschijn.

Er over berichten vraagt natuurlijk ook om zelf die spiegel voor te houden. Daarom heb ik vanaf vandaag mijn persoonlijke FoutenCV bij mijn ervaringen geplaatst. Een poging van mijn kant om dit aspect van creativiteit en innoveren voor mezelf ook meer zichtbaar te laten zijn.