Blog-pagina

Geen uitstel van oordeel meer

  • 20 maart 2012

Ik had er al eerder over gelezen, maar herlezing afgelopen zaterdag in de Ode-bijlage van NRC gaf nog steeds dezelfde reactie “Ik kan het eigenlijk niet geloven”. Binnenkort verschijnt de Nederlandse vertaling van I imagine. Hierin stelt Jonah Lehrer de belangrijkste wet van Creatief Denken zwaar ter discussie.

Op basis van onderzoek bij onder andere Pixar blijkt dat brainstormen niet tot meer creativiteit leidt. Wel groepsgesprekken vol kritiek en discussie. Er worden allerlei onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat creativiteit bloeit met confrontatie.

Uit de omschrijving maak ik op dat soms een wel heel simplistische opzet van ‘oorspronkelijk’ brainstormen wordt gebruikt, waardoor de vergelijking niet helemaal goed kan worden gemaakt. Bij modern brainstormen is er ook ruimte voor oordelen. Een brainstorm is tenslotte niet enkel de divergentiefase.

Toch blijft het me integreren. Natuurlijk heb ik het boek al besteld en wacht ik in spanning af. Ik hanteer voorlopig maar  ‘uitstel van oordeel’ en ook ‘openstaan voor ideeën van anderen’. Dat lijkt me de beste houding om dit boek te gaan bestuderen.