Blog-pagina

Flexibiliteit, een vaste waarde

  • 6 januari 2011

In 2010 is het aantal zelfstandigen in Nederland gegroeid tot boven een miljoen mensen. De gemiddelde duur van een baan is inmiddels gedaald tot zeven jaar. Een gouden horloge van de baas is dus voorgoed voorbij.

Zelf behoor ik ook al weer vijf jaar tot deze groep. Zelfstandigen worden ingehuurd om hun  specifieke kennis. Het is dus van levensbelang dat je er voor zorgt dat je kennis en vaardigheden goed op peil blijven. Anders prijs je jezelf uit de markt.

Maar ook voor de vaste krachten geldt dat ze hun baan niet meer zeker zijn tot in de eeuwigheid. Ook zij worden gevraagd om continu zich te blijven bijscholen. De kennis van vandaag kan morgen alweer achterhaald zijn. Het is dus vooral ook van belang om te leren flexibel om te gaan met je omgeving.

Momenteel begeleid ik een groep Pabo-studenten die bestuderen hoe het domein van Creatief Denken een vaste plaats in het basisonderwijs kan krijgen. In het onderwijs doet zich dit probleem natuurlijk ook in alle hevigheid voor. Leerlingen leren stof die wanneer ze op de arbeidsmarkt komen, reeds sterk verouderd is. Een ongewenste situatie.

Creatief Denken zorgt er voor dat gebruikers gewoon worden zeer soepel om te gaan met grootse vraagstukken. Om vervolgens originele oplossingen te bedenken. Volgens mij een vaardigheid die iedere leerling moet aanleren. Op die manier zorgen wij er voor dat onze welvaart is gegarandeerd.