Blog-pagina

Evalueer en leer

  • 22 januari 2013

In ons jachtig leven staan wij te weinig stil bij evalueren. Nog voordat een project helemaal afgerond is, zijn we al weer met een nieuw initiatief begonnen. Het vangt onze aandacht en krijgt vanuit het management prioriteit. Dit gaat ten koste van een juiste afsluiting van het voorgaande project. En dat is doodzonde, want op die manier wordt het lerend vermogen van een organisatie onvoldoende benut.

Je bent met de beste intenties het project ingegaan. Dacht het juiste pad gekozen te hebben. Gaande weg ontstaan complicaties. Externe factoren veranderen en interne zaken wijzigen. Allemaal hebben ze impact op het project. De resultaten verschillen ten opzichte van de verwachtingen.  Je hebt praktijkkennis opgedaan. Ervaring die zeer kostbaar is, want organisatie-specifiek. Mooiere inzichten kun je eigenlijk niet krijgen. Maar dan moet je ze wel willen bekijken. Er voor openstaan. Peter Senge heeft dat mooi in de vijfde discipline vervat.

En Marinus Knoope doet dat ook in het laatste kwart van de Creatiespiraal. Dat begint met ‘ontvangen’, vaak een moeilijke stap. Daarom vond ik het een prima initiatief van de Provincie Gelderland om  een evaluatiegesprek te voeren. Ik waardeerde de uitnodiging en het voelde goed om de verschillende stadia van het project samen nogmaals te doorlopen in het perspectief van de uitkomsten. Ondanks dat het al ruim drie maanden geleden was afgerond. Natuurlijk zijn er dingen anders gelopen, minder goed uitgepakt. En mede op basis van dit gesprek zullen de volgende co-creatieprojecten binnen de provincie anders gaan verlopen. We hebben er allemaal van geleerd.