Blog-pagina

Eigen kracht

  • 1 maart 2013

De laatste tijd kom ik het fenomeen ‘Eigen Kracht-conferenties’ steeds tegen in de media. Wat is dat eigenlijk? Een Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door iemand (of gezin) die het even helemaal niet meer ziet zitten. Er zijn grote financiële en sociale problemen en het gevoel bestaat dat je er niet meer alleen uit kunt komen. Je eigen sociale netwerk (familie, vrienden en buurt) wordt uitgenodigd om samen een ‘plan voor de toekomst’ te maken. Een vorm van creatief leiderschap tonen.

Een mooi gegeven en zeker nuttig in deze soms barre tijden. Maar mijn belangstelling werd nog meer gewekt toen ik me wat in het proces verdiepte. De parallelen met Creatief Denken zijn opvallend. Een schier onoplosbaar probleem wordt met een groep direct betrokkenen opgepakt en men is pas klaar wanneer de ideeën concreet zijn uitgewerkt en als verantwoordelijkheid bij mensen is neergelegd.

Er is een Eigen-Kracht-coordinator die als een facilitator de grote lijnen schetst. Deze begeleidt ook de ‘analyse van de situatie’. Allerlei deelvragen worden opgeschreven als zogenaamde HKW’s (Hoe kunnen wij…). Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de kinderen veilig buiten spelen terwijl moeder ziek thuis ligt? Als de startvragen helder zijn gaat de groep aan de slag in pure co-creatie. Ieders kwaliteiten en mogelijkheden worden onderzocht in het licht van de vragen. De coordinator komt pas weer in de activeringsfase terug om onduidelijkheden in het actieplan te bespreken.

“De kwaliteit van de conferentie wordt bepaald door de startvragen”, zei een coordinator. In een brainstorm is het niet anders. Door veel open-vragen te stellen, echt de situatie te willen onderzoeken, de balast van kennis tijdelijk opzij te zetten en open-minded mogelijke oplossingen te bedenken. En vergeet ook niet de laatste fase. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde acties, anders blijft het een papieren exercitie. En daar wordt nooit iemand beter van.