Blog-pagina

De kracht van een netwerk

  • 17 oktober 2012

Maatschappelijke problemen oplossen is niet meer het exclusieve domein van de overheid. De vraagstukken zijn van dien aard dat alleen slimme coalities erin slagen kwesties te tackelen. Deze tekst kwam ik het tegen in het tijdschrift C, het vakblad van de communicatiebranche-vereniging Logeion.

Het verwees naar de Galjaardlezing die dit jaar gaat over de rol van overheidscommunicatie in een netwerkende samenleving. De spreker, Guido Rijnja heeft het daarin ook over het feit dat het begrip ‘Overheid’ vervangen zou moeten worden door ‘Tussenheid’.

Het ging dus over  overheidscommunicatie, maar ik las het door de ogen van co-creatie. En ik kwam in die lezing een interessant rijtje tegen. Vijf factoren die de kracht van een netwerk bepalen:
1) Dichtheid: opeenhoping van mensen
2) Nabijheid: de onderlinge afstand tussen de mensen
3) Intensiteit: de frequentie van onderling verkeer
4) Wederkerigheid: wisselwerking binnen het netwerk
5) Diversiteit: de ruimte voor verschillende perspectieven

Nog een mooie conclusie: Het gaat in dit netwerk om de mix van probleem- en oplossingsbetrokkenheid.