Creativiteit

Creatieve stromingen

  • 7 november 2013

Éminence grise van Creatief Denken Roger De Bruyn heeft het initiatief genomen om een tiental professionals in het werkveld van creativiteit & innovatie te vragen hun visie op de stand van zaken van dit vakgebied op een rij te zetten. Dit heeft geresulteerd in een rijk geschakeerd overzicht. Zeer verschillende branches worden besproken; onderwijs, overheid en de zakelijke markt. Uiteenlopende thema’s komen aan bod; trendwatching, innovatie klimaat en coaching.

CoverZelf heb ik een verslag geschreven, samen met Rob Bartels docent van de pabo InHolland, over het driejarig onderzoek door studenten over de inzet van creatief denken in het primair onderwijs. Het was mooi om te zien dat het virus van Creatief Denken ook snel toesloeg onder de toekomstige leerkrachten. Nog interessanter werden de werkvormen die ze ontwikkelende om er in de klas mee aan de slag te gaan. En tot slot zijn zeer waardevolle conclusies getrokken over de noodzakelijke competenties van een leraar om dit gedachtegoed succesvol in de klas toe te passen. Lessen waar een innovatie-manager in het bedrijfsleven ook veel aan kan hebben.

Kijk voor meer informatie naar de speciale FB-pagina Creatieve Stromingen.