Innovatie

Omstandigheden voor innovatie klimaat

  • 28 januari 2014
Omstandigheden voor innovatie klimaat

Creativiteit is de kickstart en motor van innoveren. Zonder creativiteit geen innovaties. Dit vraagt dus om creativiteit bij de werknemers. In mijn blog van vorige week werd de vier belangrijkste eigenschappen van een creatieve medewerker beschreven. Vandaag wil daar graag nog enkele randvoorwaarden aan toevoegen. Een creatieve grondhouding is essentieel en kan worden gestimuleerd. Maar hoe? T.Amabile, die ook de competenties heeft benoemd, stelde uiteraard dezelfde vraag. Zij kwam tot de volgende theoretische dimensies: Stimulering en aanmoediging van het ontwikkelen van ideeën, nemen...

Read more...

Individueel innovatief vermogen

  • 23 januari 2014
Individueel innovatief vermogen

Grote hoeveelheden ideeën belanden vaak toch gewoon in diepe lades. Daarnaast sneuvelen ook vele concepten nog voor ze goed en wel zijn geïmplementeerd. De kans dat een idee het levenslicht ziet is heel klein en afhankelijk van veel verschillende factoren. Ze worden samengevat onder de noemer 'creatief- of innovatief klimaat'. De afgelopen decennia is er best wel wat aandacht geweest voor dit onderwerp binnen de wetenschap. De brug naar de praktijk wordt echter moeilijk gemaakt. Samen met een zeer ervaren collega, Marcus Geers, heb ik een diagnosetool ontwikkeld die inzicht biedt in het innovatief...

Read more...

Constant leren innoveren

  • 3 december 2013
Constant leren innoveren

Afgelopen vrijdag verzorgde ik samen met Marcus Geers een workshop rondom het creatief klimaat op de COCD Pooldag. Wij presenteerden daar onze conclusies over wat volgens ons de bouwstenen zijn voor een creatief klimaat. Onderzoeken van Therese Amabile en Goran Ekvall werden gecombineerd met inzichten van Liz Monroe-Cook en persoonlijke opvattingen. De stap naar de praktijk bleek voor velen een lastige. "Wat doe je nu als een leidinggevende je niet de ruimte wil geven om te experimenteren?" Tja, grote kans dat de verandering dan stokt. Onze adviezen helpen die weigerachtige manager niet in beweging....

Read more...

Spanning tussen vernieuwing en acceptatie

  • 26 november 2013
Spanning tussen vernieuwing en acceptatie

Hoe vernieuwend mag een innovatie zijn zodat deze nog wel wordt geaccepteerd? Er bestaat altijd een gezonde spanning tussen de acceptatiegraad en vernieuwingsdrang. Als de afstand te groot is tussen die twee heb je een probleem. Over dit fenomeen schrijft Rene Hartman in zijn bijdrage aan het nieuwe boek 'Creatieve Stromingen'; de nieuwste inzichten in creativiteit en innovatie. Hij heeft het over 'Most advanced en Acceptable' een uitspraak van Raymond Loewy bij de introductie van de Studebaker Avanti. Een model dat flopte omdat deze te vooruitstrevend was. De geschiedenis van de autoindustrie...

Read more...

Innovatie in de Retail

  • 19 november 2013
Innovatie in de Retail

Gisteravond in Schagen met een groep enthousiaste ondernemers creatief nagedacht over de kansen en bedreigingen voor retailers. Het programma van Retail2020 heeft inmiddels zijn kracht wel bewezen. Vanuit vijf verschillende hoofdtrends steeds weer de vraag beantwoorden hoe het je eigen business gaat beïnvloeden en waar je het ten gunste kunt gebruiken. Aan het eind van de avond lag de tafel weer vol frisse ideeën. De feiten wijzen uit dat Schagen goed bezig is. Het heeft een duidelijk eigen gezicht en kan daarmee de regionale aantrekkingskracht vergroten. Toch zorgen vergrijzing en bijvoorbeeld...

Read more...

Transitie in AWBZ/WMO

  • 14 november 2013
Transitie in AWBZ/WMO

'Plaats de klant centraal', 'wantrouw iemand die zich specialist noemt' en 'Maak geen onderscheidt tussen zorg en welzijn, noem het gewoon welzijnszorg'. Een paar uitspraken gisteren tijdens de studiedag transitie AWBZ/WMO. Ik mocht die dag leiden en voor de nodige interactie zorgen. De plannen van het kabinet met de herverdeling van taken en budgetten rondom deze zorg zijn fors. Er gaat veel veranderen en tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijkheid over de concrete invulling. Voor innoveren is dit wel een gunstige omstandigheid. De urgentie is aanwezig en tegelijkertijd biedt de gegeven...

Read more...

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013
Anders lerende organisatie

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige. De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn...

Read more...

Renoveren en innoveren

  • 21 oktober 2013
Renoveren en innoveren

'Oude muren, nieuwe buren' heet het nieuwste fotoboek van Rogier Alleblas. Het is een verslag in beeld en tekst van de renovatie van een stuk van de Indische Buurt in Amsterdam. Hij kreeg de vrijheid om de laatste  bewoners te portretteren, de sloop van het interieur vast te leggen, met de bouwvakkers te praten en ook de nieuwe bewoners te fotograferen. Rogier heeft oog voor detail. Een afgebladerd trapportaal wordt via zijn camera een schitterend kleuren- en vlakkenspel. Achtergelaten schoenen krijgen een surrealistisch gevoel en de schoonheid van groen gescheurde vloerbedekking heb ik nog nooit...

Read more...

Activering adhv Wakker Diermethode

  • 14 oktober 2013
Activering adhv Wakker Diermethode

De brug slaan tussen het concept en de organisatie is altijd een moeilijke exercitie. Het team dat het concept bedacht heeft zit vol energie, ziet voornamelijk mogelijkheden en kansen en heeft inmiddels aardig goed nagedacht over het plan. De rest van de organisatie staat nog relatief 'groen' tegenover het idee. Er bestaat dus een flinke kloof qua informatie, betrokkenheid en wellicht ook gevoel voor urgentie. De Volkskrant van dit weekend bood een paar interessante tips. De Wakker Diermethode werd uit de doeken gedaan. Met de succescampagne tegen de plofkippen kwam men tot zes uitgangspunten...

Read more...

Dutch drive op de weg

  • 20 september 2013
Dutch drive op de weg

Drie Nederlandse auto-ontwerpers komen vandaag aan het woord in de Volkskrant. Ondanks hun buitenlandse betrekkingen voelen ze zich toch zeker ook schatplichtig aan het Dutch Design. Het staat volgens hun voor een sterk karakter, duidelijkheid, brutaliteit en gezond verstand. Het is daarom misschien ook niet vreemd dat dit de eigenschappen zijn die zij noodzakelijk achten om als Nederlander werkzaam te zijn op hoge posten bij Renault, BMW en Volvo. De passie voor het ontwerpen van auto's moet zo sterk zijn dat je er zelfs voor naar het buitenland wil verhuizen. Geen hinder ondervinden van conventies...

Read more...