Blog-pagina

De paradox van vrijheid

  • 22 mei 2014
De paradox van vrijheid

"Eerst wil je buiten de traditie. Je wilt geen deel worden van de rivier maar ernaast staan. Maar na een tijdje begin je te zien dat de echte energie, de grote kracht, in de rivier stroomt en dan wil je deel worden van de rivier. Als je echt ergens wil komen." aldus de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi in Vrij Nederland. "Een schrijver is niks zonder een traditie waarin hij leeft. Je moet deel zijn van je traditie, van je taal." Ik vond dit een mooie omschrijving van het feit dat innoveren nooit iets op zichzelf staands kan zijn, maar altijd vanuit een bepaalde context wordt gedreven. Grenzeloze...

Read more...

Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

  • 12 mei 2014
Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

Afgelopen vrijdag mocht ik een introductie Spiral Dynamics geven tijdens de Deskundigheidsopleiding van COCD. Deze theorie biedt interessante aanknopingspunten om verandertrajecten en creatieve processen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Ik moet bekennen dat het waardensysteem met de kleur turquoise mij nog vaak wat zweverig overkomt. Dat is natuurlijk mijn beperkte persoonlijke geest. Waarden als mededogen en 'meer met minder' en 'vanuit stilte' kan ik moeilijker combineren met het bedrijfsleven. En dat ondanks een weekend waarin de dalai lama ons land nogmaals doceerde over de basisbeginselen...

Read more...

Zweedse vernieuwing

  • 15 april 2014
Zweedse vernieuwing

In de Volkskrant vandaag een groot artikel over het innovatiebeleid in Zweden. Er zijn een paar mooie conclusies uit te destilleren die ook stroken met wetenschappelijk onderzoek. Beschikbaarheid middelen Om de innovatie te stimuleren heeft men in Zweden een onafhankelijk instituut opgericht, Vinnova, dat het budget beheert. Een van de directieleden stelt dat zij een van de weinige landen zijn waar, ondanks bezuinigingen, het budget voor innovatie wordt verhoogd. Dit biedt dus ruimte voor innovatie. Uitdagende opdrachten Partijen worden gevraagd om voorstellen in te dienen voor zeer uitdagend...

Read more...

Schilderen met licht

  • 7 april 2014
Schilderen met licht

De afgelopen weken heb ik een paar keer een individuele workshop 'fotografie' gekregen van Rogier Alleblas. Het begon met het maken van nieuwe portretfoto's. In Rembrandtesk licht werd ik zowel met als zonder baard gefotografeerd én de tussenliggende scheerpartij. Het resultaat is nu al op mijn LinkedIn-pagina te zien en in concept op deze site bij Ervaring. Een introductie 'donkere kamer' en retoucheren hoorden ook bij het programma. Dit zijn uitstervende vaardigheden in het digitale tijdperk. Hier merkte ik pas echt goed dat fotografie 'schilderen met licht' is. En de afgelopen week heb ik samen...

Read more...

Minder Ritalin, meer creativiteit

  • 17 maart 2014
Minder Ritalin, meer creativiteit

Het is altijd prettig als gezaghebbende mensen uit andere professies uitspraken doen die uitgangspunten van Creatief Denken onderstrepen. Zo stond hoogleraar Rodhan Cools afgelopen weekend in de Volkskrant. Zij hield een pleidooi om de nadruk op controle en zelfbeheersing in onze maatschappij wat af te zwakken. Deze drift leidt tot het steeds meer  voorschrijven van breindoping als Ritalin. Ritalin helpt mensen om doelmatiger te werken. De focus wordt groter. Maar, aldus Cools in de krant: "Creativiteit vraagt juist om afleiding, om dromen, om buiten de gebaande paden denken, creativiteit is niet...

Read more...

Doe eens wat vaker een stap opzij

  • 10 maart 2014
Doe eens wat vaker een stap opzij

Het bevreemd me dat filosoof Bas Haring is gevraagd door wetenschapsorganisatie NWO om een essay te schrijven over onconventionele vormen van wetenschap. In de Volkskrant van vandaag staat een interview met hem. Daarin geeft hij voorbeelden van wetenschappers die dit bijvoorbeeld hakend de chaostheorie beter gingen begrijpen. Binnen het vak van Creatief Denken is het allang bekend dat het bewust opzoeken van zijpaden de kans op nieuwe ideeën sterk vergroot. Daar is geen essay meer voor nodig. Dit patroondoorbrekend denken geldt zowel voor de analyse van de situatie als voor de ideevorming....

Read more...

De juiste balans in innoveren

  • 27 februari 2014
De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet experiment stimuleren, maar dit betekent onzekerheid toelaten. En als bestuurder heb je ook de verantwoordelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Aandeelhouders kijken bijvoorbeeld kritisch mee over de schouder. Een conflict tussen het aanmoedigen...

Read more...

4 conclusies innovatie klimaat

  • 20 februari 2014
4 conclusies innovatie klimaat

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen weken aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken. Mathisen heeft een vergelijkend onderzoek gepubliceerd waarin een belangrijke eindconclusie is dat positief stimuleren essentieel is voor het stimuleren van innovatiekracht. Daarnaast wil ik graag de informatie nog een keer in een kwartet samenvatten. Leiderschap tonen Het...

Read more...

Het DNA van een innovatieteam

  • 11 februari 2014
Het DNA van een innovatieteam

Idealiter zou iedere werknemer oog moeten hebben voor het verbeteren van de organisatie en haar producten en diensten. Ook kleine innovaties zijn tenslotte zeer welkom. Voor grotere verbetervraagstukken is het verstandig een special team samen te stellen. De ideale condities waarbinnen zo'n innovatieteam goed functioneert zijn in vorige blogs samengevat. Deze keer wil ik graag kijken naar de samenstelling van zo'n team zelf. Een team waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit. Het is dus handig om te weten hoe iemand zich tot dit onderwerp verhoudt. Er bestaan veel persoonlijkheidstesten....

Read more...

Het innovatieteam

  • 5 februari 2014
Het innovatieteam

De context waarbinnen creativiteit floreert en daardoor innovatie wordt gestimuleerd kent verschillende aspecten. In de vorige blog stond ik daar bij stil. In deze blog wil ik graag wat meer inzoomen op een innovatie-team. Door de gehele organisatie dient een open geest te bestaan ten aanzien van het verbeteren van processen en producten. Daarnaast is het verstandig om specifieke, meer ambitieuze vraagstukken, toe te wijzen aan een apart  daarvoor ingericht innovatieteam. Een projectteam, zoals ik de vorige keer omschreef,  waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit en het besef dat er ook daadwerkelijk...

Read more...