Blog-pagina

Lopende zaken en innoveren

  • 28 oktober 2014
Lopende zaken en innoveren

Een veel gehoorde verzuchting is dat zelfs goede ideeën toch nog best vaak in een la verpieteren. Hoe komt dat toch? De dwang van het eerst wegwerken van lopende zaken is veel sterker dan het verder ontwikkelen van nieuwe plannen. Terwijl iedereen weet dat innoverend ondernemen van cruciaal belang is. Vandaag las ik een artikel uit de Harvard Business Review die een antwoord heeft gevonden voor dit probleem. Voor innovatietrajecten wordt vaak een speciaal team opgericht. De manier van werken voor een dergelijk team is bijna contrair aan de normale gang van zaken in een organisatie. Innovatieteams...

Read more...

Best werkgeverschap

  • 9 oktober 2014
Best werkgeverschap

Buurtzorg is volgens onderzoek de 'beste werkgever van Nederland'. De redenen die werknemers aangeven ter motivatie zijn interessant. Er is een zeer hoge mate van zelfstandigheid waarbij wijkteams bepalen zelf hoeveel tijd ze aan cliënten besteden. KLM kent ook een topnotering en daar wordt juist de combinatie geprezen van 'duidelijke hiërarchische structuur versus veel ruimte voor eigen initiatief. Een derde winnaar is ZLM Verzekeringen die weer het accent legt op de sfeer, openheid en collegialiteit. Voor mij zijn het bewijzen dat de 'diagnose innovatieklimaat' goed in elkaar steekt. Van medewerkers...

Read more...

Vernieuwing in de stad

  • 7 oktober 2014
Vernieuwing in de stad

In Haarlem gebeuren momenteel mooie dingen. Een steeds groter wordende groep mensen heeft zich verenigd om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Maar het is meer dan dat. Wij willen ook politieke - en maatschappelijke vernieuwing. De laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven ook in Haarlem het beeld van zich van elkaar afgewende betrokkenen. Het politiek debat speelde zich hoofdzakelijk binnenskamers af en maatschappelijke initiatieven leken weinig vertrouwen te hebben in de ambtelijke processen. En als je het de politici, ambtenaren of betrokken burgers  op de man af vroeg, zijn ze allemaal...

Read more...

Karakterverschillen en innoveren

  • 9 september 2014
Karakterverschillen en innoveren

De geruchtenmachine werkt voor Apple weer eens op volle toeren. Vandaag wordt wellicht de langverwachte iWatch dan eindelijk gepresenteerd. Reden voor de Volkskrant om de huidige topman Tim Cook weer eens te vergelijken met zijn illustere voorganger. Het opvliegend karakter van Steve Jobs is alom bekend en vanuit het perspectief van het creëren van een goed innovatieklimaat niet bepaald gunstig. Hoewel, een duidelijke visie op innovatiebeleid is heel belangrijk, net zo goed als een hoge standaard qua output. Ook is het belangrijk dat teamleden weten wie voor welke aspecten verantwoordelijk...

Read more...

Somniyum is herboren

  • 3 september 2014
Somniyum is herboren

Als je professie is het faciliteren van creatieve processen is het niet vreemd dat die creativiteit ook overslaat op jezelf. Waar je mee omgaat, word je door geïnfecteerd. In mijn geval komt dat tot uitdrukking in ArtSurfing. Bij Karl Raats heeft dat zich ontwikkeld tot een zeer uitgebreid project met als titel Somniyum. Het begon als een concept voor de rolschaatsvoorstelling van zijn vereniging. Dit leidde onmiddellijk tot het zelf onderbinden van de wieltjes met een bewonderenswaardige eigen bijdrage in de show. Tegelijkertijd met de zware rolschaatstrainingen werd het gelijknamige boek...

Read more...

Innoveren bij de overheid

  • 26 augustus 2014
Innoveren bij de overheid

Ambtenaren hebben het maar zwaar. Er worden nog steeds nieuwe moppen over hun werkinstelling bedacht, terwijl hun werkveld steeds complexer is geworden. De mondige burger vraagt (terecht) veel aandacht, burgerinitiatieven zijn er volop en van de lokale overheid wordt steeds vaker verwacht dat zij zich participatief opstelt. Komt nog bij dat de kloof tussen politiek en burgers ook onverminderd groot blijft. Kortom, de ambtenaar zit niet in een al te benijdenswaardige positie met al die bestuurlijke vernieuwing. Twee, door mij zeer gewaardeerde collega's, hebben met bovengenoemde dilemma's...

Read more...

Pixars geheime krachten

  • 25 augustus 2014
Pixars geheime krachten

"De meesten inzichten van hoe succesvolle organisaties werken zijn al 2.500 jaar oud" aldus Ed Catmull, baas van Pixar in de Volkskrant van vandaag. Die nederigheid spreekt mij aan. "En het probleem is niet dat mensen dit niet weten, maar dat ze toch de makkelijkste weg kiezen door problemen uit de weg te gaan. Dat gaat niet." In de krant wordt zijn boek gepresenteerd over de 'geheime krachten' van hét actuele voorbeeld qua management van creativiteit. Een paar andere interessante tips en conclusies die ik uit het artikel kon halen: - Kwaliteit staat boven alles. "Kostbaar en vervelend,...

Read more...

Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

  • 19 augustus 2014
Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

Laatst had ik  een creatieve denksessie in het HRM-domein. Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw had uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken klinken veel parallellen door met de hoe je de innovatiekracht van een organisatie kunt versterken. Op zich is dit natuurlijk ook niet zo vreemd. Het menselijk kapitaal is je belangrijkste basis bij innoveren....

Read more...

Nieuwe kansen voor Spanje

  • 19 juni 2014
Nieuwe kansen voor Spanje

Het Spaanse graan heeft de orkaan niet doorstaan. Niks meer te herkennen van de keurige dictie en ontluikende gratie van weleer. Het WK voetbal is voor de onttroonde wereldkampioen alweer voorbij. Ik vond het treurig om te zien hoe deze ploeg kleurloos acteerde tegen Chili. Het bracht me ook op de gedachte hoe lastig de combinatie van succes en innoveren toch ook altijd weer is. Heb je succes, dan wil je dit graag continueren. 'Never change a winning team' is niet voor niets een veel gebruikt gezegde. Maar succes maakt ook lui. Het is een dunne lijn tussen het continueren van resultaten en...

Read more...

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014
Innoveren: wanneer macht kracht wordt

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen. Zelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren...

Read more...