Blog

Somniyum is herboren

  • 3 september 2014
Somniyum is herboren

Als je professie is het faciliteren van creatieve processen is het niet vreemd dat die creativiteit ook overslaat op jezelf. Waar je mee omgaat, word je door geïnfecteerd. In mijn geval komt dat tot uitdrukking in ArtSurfing. Bij Karl Raats heeft dat zich ontwikkeld tot een zeer uitgebreid project met als titel Somniyum. Het begon als een concept voor de rolschaatsvoorstelling van zijn vereniging. Dit leidde onmiddellijk tot het zelf onderbinden van de wieltjes met een bewonderenswaardige eigen bijdrage in de show. Tegelijkertijd met de zware rolschaatstrainingen werd het gelijknamige boek...

Read more...

Innoveren bij de overheid

  • 26 augustus 2014
Innoveren bij de overheid

Ambtenaren hebben het maar zwaar. Er worden nog steeds nieuwe moppen over hun werkinstelling bedacht, terwijl hun werkveld steeds complexer is geworden. De mondige burger vraagt (terecht) veel aandacht, burgerinitiatieven zijn er volop en van de lokale overheid wordt steeds vaker verwacht dat zij zich participatief opstelt. Komt nog bij dat de kloof tussen politiek en burgers ook onverminderd groot blijft. Kortom, de ambtenaar zit niet in een al te benijdenswaardige positie met al die bestuurlijke vernieuwing. Twee, door mij zeer gewaardeerde collega's, hebben met bovengenoemde dilemma's...

Read more...

Pixars geheime krachten

  • 25 augustus 2014
Pixars geheime krachten

"De meesten inzichten van hoe succesvolle organisaties werken zijn al 2.500 jaar oud" aldus Ed Catmull, baas van Pixar in de Volkskrant van vandaag. Die nederigheid spreekt mij aan. "En het probleem is niet dat mensen dit niet weten, maar dat ze toch de makkelijkste weg kiezen door problemen uit de weg te gaan. Dat gaat niet." In de krant wordt zijn boek gepresenteerd over de 'geheime krachten' van hét actuele voorbeeld qua management van creativiteit. Een paar andere interessante tips en conclusies die ik uit het artikel kon halen: - Kwaliteit staat boven alles. "Kostbaar en vervelend,...

Read more...

Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

  • 19 augustus 2014
Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

Laatst had ik  een creatieve denksessie in het HRM-domein. Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw had uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken klinken veel parallellen door met de hoe je de innovatiekracht van een organisatie kunt versterken. Op zich is dit natuurlijk ook niet zo vreemd. Het menselijk kapitaal is je belangrijkste basis bij innoveren....

Read more...

Nieuwe kansen voor Spanje

  • 19 juni 2014
Nieuwe kansen voor Spanje

Het Spaanse graan heeft de orkaan niet doorstaan. Niks meer te herkennen van de keurige dictie en ontluikende gratie van weleer. Het WK voetbal is voor de onttroonde wereldkampioen alweer voorbij. Ik vond het treurig om te zien hoe deze ploeg kleurloos acteerde tegen Chili. Het bracht me ook op de gedachte hoe lastig de combinatie van succes en innoveren toch ook altijd weer is. Heb je succes, dan wil je dit graag continueren. 'Never change a winning team' is niet voor niets een veel gebruikt gezegde. Maar succes maakt ook lui. Het is een dunne lijn tussen het continueren van resultaten en...

Read more...

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014
Innoveren: wanneer macht kracht wordt

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen. Zelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren...

Read more...

De paradox van vrijheid

  • 22 mei 2014
De paradox van vrijheid

"Eerst wil je buiten de traditie. Je wilt geen deel worden van de rivier maar ernaast staan. Maar na een tijdje begin je te zien dat de echte energie, de grote kracht, in de rivier stroomt en dan wil je deel worden van de rivier. Als je echt ergens wil komen." aldus de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi in Vrij Nederland. "Een schrijver is niks zonder een traditie waarin hij leeft. Je moet deel zijn van je traditie, van je taal." Ik vond dit een mooie omschrijving van het feit dat innoveren nooit iets op zichzelf staands kan zijn, maar altijd vanuit een bepaalde context wordt gedreven. Grenzeloze...

Read more...

Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

  • 12 mei 2014
Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

Afgelopen vrijdag mocht ik een introductie Spiral Dynamics geven tijdens de Deskundigheidsopleiding van COCD. Deze theorie biedt interessante aanknopingspunten om verandertrajecten en creatieve processen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Ik moet bekennen dat het waardensysteem met de kleur turquoise mij nog vaak wat zweverig overkomt. Dat is natuurlijk mijn beperkte persoonlijke geest. Waarden als mededogen en 'meer met minder' en 'vanuit stilte' kan ik moeilijker combineren met het bedrijfsleven. En dat ondanks een weekend waarin de dalai lama ons land nogmaals doceerde over de basisbeginselen...

Read more...

Zweedse vernieuwing

  • 15 april 2014
Zweedse vernieuwing

In de Volkskrant vandaag een groot artikel over het innovatiebeleid in Zweden. Er zijn een paar mooie conclusies uit te destilleren die ook stroken met wetenschappelijk onderzoek. Beschikbaarheid middelen Om de innovatie te stimuleren heeft men in Zweden een onafhankelijk instituut opgericht, Vinnova, dat het budget beheert. Een van de directieleden stelt dat zij een van de weinige landen zijn waar, ondanks bezuinigingen, het budget voor innovatie wordt verhoogd. Dit biedt dus ruimte voor innovatie. Uitdagende opdrachten Partijen worden gevraagd om voorstellen in te dienen voor zeer uitdagend...

Read more...

Schilderen met licht

  • 7 april 2014
Schilderen met licht

De afgelopen weken heb ik een paar keer een individuele workshop 'fotografie' gekregen van Rogier Alleblas. Het begon met het maken van nieuwe portretfoto's. In Rembrandtesk licht werd ik zowel met als zonder baard gefotografeerd én de tussenliggende scheerpartij. Het resultaat is nu al op mijn LinkedIn-pagina te zien en in concept op deze site bij Ervaring. Een introductie 'donkere kamer' en retoucheren hoorden ook bij het programma. Dit zijn uitstervende vaardigheden in het digitale tijdperk. Hier merkte ik pas echt goed dat fotografie 'schilderen met licht' is. En de afgelopen week heb ik samen...

Read more...