Blog

Osmose moet bij sociale innovatie

  • 12 maart 2015
Osmose moet bij sociale innovatie

Hedendaagse (innovatie)managers hebben het maar druk. Je dient werknemers te stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken. Oog te hebben voor talenten en deze vervolgens verder te ontwikkelen. Wat is wanneer de juiste managementstijl? En ook nog optimaal flexibel zijn in het kiezen van de beste organisatie- en projectstructuren. En dan nog is succes geen garantie. In dit tweede deel over sociale innovatie, sta ik graag stil bij het cruciale onderdeel namelijk co-creatie (externe samenwerking). Het bepaalt voor bijna de helft (48%) het effect van sociale innovatie op bedrijfsresultaten, aldus...

Read more...

Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

  • 26 februari 2015
Sociale innovatie bepaalt 75% van het succes

Henk Volberda is al een flink aantal jaar in Nederland een warm pleitbezorger voor meer aandacht voor sociale innovatie. In zijn woorden betekent dit flexibel organiseren, dynamisch managen en slimmer werken. Deze componenten van het innovatieklimaat worden nog alleen eens veronachtzaamd door bedrijven. Er is meer aandacht voor de technologische aspecten. Dit is echter een verkeerde focus. Onder technologische innovatie wordt verstaan de technologische kennis, R&D en ICT investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Dit verklaart echter maar 25% van het innovatiesucces. Managementkennis,...

Read more...

Onderwijs in 2032

  • 12 februari 2015
Onderwijs in 2032

Creativiteit, problemen oplossen en nieuwsgierigheid wekken; allemaal termen die veelvuldig terugkomen in de ideeënstroom over het curriculum basis- en voortgezet onderwijs in 2032. Het zal niemand verbazen dat ik deze vaardigheden van harte omarm. Momenteel ben ik betrokken bij een project op basisschool De Kring in Haarlem, samen met David van der Kooij. In zes lessen leren de kinderen van groep 8 aan de hand van zogenaamde 'doordenkers', een bijzonder volkje dat woont in een bijna theepot, om situaties met andere ogen te bekijken. Ze leren hun talenten beter kennen en gebruiken en ze ontwerpen...

Read more...

Dagdromen is gezond

  • 5 februari 2015
Dagdromen is gezond

Wij zijn verslaafd aan impulsen, stelt Daniel Levitin in zijn boek 'Een opgeruimde geest'. Elke keer als ons brein iets nieuws waarneemt wordt het beloond met dopamine. Want dat nieuwe kan gevaar betekenen of de kans op overleven vergroten. Tegenwoordig is het leven gelukkig niet meer zo primair, maar die dopamine wordt nog wel steeds afgegeven als wij een e-mail of whatsappbericht spotten. En dopamine is verslavend. Multitasken is al langer naar het land der fabelen gestuurd, maar Levitin houdt een pleidooi voor meer rustmomenten voor het brein. Dit komt de kwaliteit van de output ten goede....

Read more...

De kracht van een driehoek

  • 19 januari 2015
De kracht van een driehoek

De eerste helft van het jaar heb ik les gehad van Alet Pilon. Zij gaf conceptontwikkkeling dat het best samen is te vatten als 'de kracht van de driehoek'. Alet heeft ons in uiteenlopende opdrachten steeds gevraagd om het onderwerp van verschillende kanten te onderzoeken. Het liefst vanuit emoties, die naar elkaar toe, 'vragen' oproepen. En door drie emoties te kiezen ontstaat een onderling spanningsveld dat tot interessante concepten kan leiden. In eerste instantie vond ik het een trucje. Pas toen ik het probeerde met 'slechts' twee uitgangspunten, ontdekte ik zelf dat dit toch echt...

Read more...

Verbouw die garage maar

  • 5 januari 2015
Verbouw die garage maar

Hij schreef biografieën over de creatieve grootheden Albert Einstein, Benjamin Franklin en Steve Jobs en kan dus met recht uitspraken doen over hoe creatieve genieën tot hun ideeën komen. De Volkskrant noemde het boek 'De uitvinders' van Walter Isaacson dit weekend een hommage aan de nerds. Een belangrijke conclusie is dat het stereotype beeld van de uitvinder teruggetrokken in een garagebox niet klopt. De eerste computers zijn niet in achterkamertjes door zonderlinge types ontwikkeld. In het boek worden twee teams als de grondleggers van het informatietijdperk aangewezen. En de digitale...

Read more...

Lopende zaken en innoveren

  • 28 oktober 2014
Lopende zaken en innoveren

Een veel gehoorde verzuchting is dat zelfs goede ideeën toch nog best vaak in een la verpieteren. Hoe komt dat toch? De dwang van het eerst wegwerken van lopende zaken is veel sterker dan het verder ontwikkelen van nieuwe plannen. Terwijl iedereen weet dat innoverend ondernemen van cruciaal belang is. Vandaag las ik een artikel uit de Harvard Business Review die een antwoord heeft gevonden voor dit probleem. Voor innovatietrajecten wordt vaak een speciaal team opgericht. De manier van werken voor een dergelijk team is bijna contrair aan de normale gang van zaken in een organisatie. Innovatieteams...

Read more...

Best werkgeverschap

  • 9 oktober 2014
Best werkgeverschap

Buurtzorg is volgens onderzoek de 'beste werkgever van Nederland'. De redenen die werknemers aangeven ter motivatie zijn interessant. Er is een zeer hoge mate van zelfstandigheid waarbij wijkteams bepalen zelf hoeveel tijd ze aan cliënten besteden. KLM kent ook een topnotering en daar wordt juist de combinatie geprezen van 'duidelijke hiërarchische structuur versus veel ruimte voor eigen initiatief. Een derde winnaar is ZLM Verzekeringen die weer het accent legt op de sfeer, openheid en collegialiteit. Voor mij zijn het bewijzen dat de 'diagnose innovatieklimaat' goed in elkaar steekt. Van medewerkers...

Read more...

Vernieuwing in de stad

  • 7 oktober 2014
Vernieuwing in de stad

In Haarlem gebeuren momenteel mooie dingen. Een steeds groter wordende groep mensen heeft zich verenigd om bestuurlijke vernieuwing te realiseren. Maar het is meer dan dat. Wij willen ook politieke - en maatschappelijke vernieuwing. De laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven ook in Haarlem het beeld van zich van elkaar afgewende betrokkenen. Het politiek debat speelde zich hoofdzakelijk binnenskamers af en maatschappelijke initiatieven leken weinig vertrouwen te hebben in de ambtelijke processen. En als je het de politici, ambtenaren of betrokken burgers  op de man af vroeg, zijn ze allemaal...

Read more...

Karakterverschillen en innoveren

  • 9 september 2014
Karakterverschillen en innoveren

De geruchtenmachine werkt voor Apple weer eens op volle toeren. Vandaag wordt wellicht de langverwachte iWatch dan eindelijk gepresenteerd. Reden voor de Volkskrant om de huidige topman Tim Cook weer eens te vergelijken met zijn illustere voorganger. Het opvliegend karakter van Steve Jobs is alom bekend en vanuit het perspectief van het creëren van een goed innovatieklimaat niet bepaald gunstig. Hoewel, een duidelijke visie op innovatiebeleid is heel belangrijk, net zo goed als een hoge standaard qua output. Ook is het belangrijk dat teamleden weten wie voor welke aspecten verantwoordelijk...

Read more...