Blog-pagina

Balans in een groep

  • 9 oktober 2012

Foursight is een van de weinige testen die mensen indeelt in categorieën die goed aansluiten bij het creatieve proces. Even de 4 types op een rij:

1) Clarifier: iemand die analytisch is ingesteld, niet snel naar oplossingen grijpt maar vooral helderheid wil krijgen over het ware probleem.

2) Ideator: iemand die kansen en mogelijkheden ziet, oog voor de grote lijnen, laat zich graag leiden door intuïtie en heeft verbeeldingskracht.

3) Developer: iemand die oplossingsgericht is, combineert gemakkelijk verschillende ideeën en ziet ook snel de voor- en nadelen van een concept.

4) Implementer: iemand die actiegericht is, praktisch en gericht op resultaten en nemen snel beslissingen.

De afgelopen week heb ik twee totaal verschillende groepen gefaciliteerd. De ene groep was gekozen op z’n ideeënrijkdom. Kortom een groep vol ideators. En dat was goed te merken. Vanwege de tijd moesten we op een gegeven moment gaan convergeren. Dit kostte hen echt zichtbaar en hoorbaar moeite. Eigenlijk waren ze liever blijven divergeren.

Gisteren had ik duidelijk een groep implementers voor me. Steeds weer nieuwe wegen bewandelen om meer ideeën te krijgen viel ze zwaar. Pas toen we actieplannen mochten gaan ontwikkelen werd de groep enthousiast. “He he, eindelijk wordt het concreet.”

De neiging is om de groep ideators als de meest creatieve aan te wijzen. Dat is echter niet zo. Voor iedere fase van het creatieve proces is creativiteit vereist. Een clarifier is juist kien op het vinden van de juiste probleemstelling, daarvoor is een ideator veel te ongeduldig. En zonder goede vraag, geen effectieve brainstorm. Een concept maar blijven fijnslijpen brengt ‘m ook niet dichter bij realisatie.

In een innovatieteam is het dus belangrijk om alle type mensen aan boord te hebben. En elkaars verschillen erkennen en gebruiken.