Blog-pagina

Anders lerende organisatie

  • 5 november 2013

In de Volkskrant vandaag staat een groot pleidooi voor beter onderwijs. Peter van Lieshout, lid Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid haalt landen als Zuid-Korea, Finland, VS en Singapore aan als goede voorbeelden. Investeren in onderwijs voor jong en oud kan ons zeker helpen een gezondere economie te krijgen. Daar ben ik het van harte mee eens. Het is alleen niet het enige.

De vorm en inhoud van ons onderwijs moet ook veranderen. Volgende generaties moeten nog meer dan wij nu al, leren om te gaan met veranderingen. De kennis van vandaag is morgen alweer verouderd. Het gaat naar mijn mening dus niet meer primair om wat je leert, maar hoe je omgaat met de constant veranderende omstandigheden. Noem het flexibiliteit, omgang met onzekerheid of anticipatie-vermogen, maar daar gaat het om. Ik ben geen onderwijskundige en kan dus hier geen concrete lesinvulling aan geven, maar ben wel benieuwd naar suggesties.

Geeft de wiskunde-leraar geen absolute antwoorden meer, maar richt hij zich puur op kansberekening? Geeft de geschiedenisleraar straks filosofieles omdat de betekenis van informatie keer op keer kantelt. Verbeeldingskracht en creatief denken worden belangrijke vaardigheden. Of is dat mijn wishful thinking?