Blog-pagina

Vier keer de P van het innovatief klimaat

  • 21 mei 2013

Al bijna een halve eeuw geleden heeft Mel Rhodes onderzocht wat de algemene condities zijn waaronder het innovatief klimaat het best gedijd.  Deze zijn samengevat onder vier P’s: Person, process, product en press. Deze vier elementen heb ik als uitgangspunt genomen in het tweede deel van mijn 3-luik over creativiteit en innovatie voor BG Magazine.

Artikel_JeroenvanderWeide_deel2_mei2013

Creativiteit is de eerste stap bij innoveren. En onze maatschappij heeft op tal van terreinen een schreeuwende behoefte aan innovaties. Het recente verleden heeft aangetoond dat we niet langer op de bestaande theorieën en modellen kunnen vertrouwen. Nieuwe producten en andere aanpakken zijn wenselijk. Uitgangspunt is dat creativiteit deels aangeboren is, maar zeker door training, ervaringen en omstandigheden is te versterken. HR managers zouden hier wat mij betreft meer oog voor moeten krijgen.

Deel 1 van het drieluik is ook nog steeds beschikbaar. Binnenkort volgt het afsluitende deel.