Blog-pagina

4 conclusies innovatie klimaat

  • 20 februari 2014

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen weken aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken. Mathisen heeft een vergelijkend onderzoek gepubliceerd waarin een belangrijke eindconclusie is dat positief stimuleren essentieel is voor het stimuleren van innovatiekracht. Daarnaast wil ik graag de informatie nog een keer in een kwartet samenvatten.

2013-08-18 16.24.30Leiderschap tonen
Het management dient leiderschap te tonen in het stimuleren van innovatie binnen een organisatie. Dit vraagt om een onderzoekende houding, ruimte voor experiment en bijvoorbeeld het hebben van een ambitieuze visie.

Verantwoordelijkheid nemen
Als projectteam moet je vervolgens de handschoen ook daadwerkelijk durven oppakken. Vanuit een gedeelde visie een schier onbegrensde drang hebben om oplossingen te willen vinden. Claim daarbij vrijheid van handelen.

Diversiteit
De voorliggende uitdaging dient opgepakt te worden door constructief de controverse op te zoeken. Maak optimaal gebruik van de verschillende opvattingen/disciplines en karakters die een team in zich dragen. Een veilige werkomgeving is daarbij dus essentieel.

Blijven ontwikkelen
Omstandigheden kunnen veranderen en daardoor het innovatieproces beïnvloeden. Een constante uitwisseling met de omgeving voorkomt een mogelijke tunnelvisie binnen het team. Het zorgt er ook voor dat het innoveren geen doel op zich wordt maar altijd binnen een context plaatsvindt.