Blog-pagina

3 trends rondom innovatie

  • 11 september 2012

Op uitnodiging van eminence grise Roger De Bruyn kwam gisteren een groep creativiteitsprofessionals bijeen. We hebben ons gebogen over verschillende trends die zich voordoen bij creatief denken en innovatie. Trends die een flinke impact hebben op ons werkveld. Vandaag de eerste drie, morgen volgen de andere twee.

Kort, korter, kortst
Er is steeds minder tijd om stil te staan bij vraagstukken. Voor dat je het weet moet het antwoord klaar zijn en vragen andere zaken de aandacht. Dit leidt tot veel incrementele verbeteringen, maar onderdrukt de kans om meer fundamentele vernieuwingen.

Crowd sourcing
Gebruikers en fans van je merk laten zich steeds meer horen. Bedrijven laten deze groepen ook steeds vaker meedenken over plannen. Dit levert een groot denkpotentieel op en een enorm bestand aan ervaringsfeiten. De kunst is om de kwaliteit van de input goed in te schatten en de innovatiekracht juist te focussen.

Ideeën genoegen, implementatie faalt
Creatief Denken is veel meer gemeengoed geworden. Organisaties zijn ook goed in staat ideeën voor verbetering op te vangen. Het creatieve proces wordt steeds meer in het hart van de organisatie opgenomen als succesfactor. Hierdoor neemt de stroom aan concepten toe. De kunst is nu om de staande organisatie zo flexibel te maken dat het ook beter in staat is deze concepten tot implementatie te krijgen.