Blog-pagina

2011, het jaar van de app

  • 3 januari 2011

Voor de Chinezen is 2011 het jaar van het konijn. Voor de rest van de wereld wordt dit jaar gedomineerd door allerlei apps. Was het vorig jaar al een vloedgolf. Dit jaar zullen de verschillende mobiele toepassingsmogelijkheden nog meer toenemen. Wereldwijd heeft 20% van de mobieltjes internet.

Wat ik vooral interessant vind aan deze ontwikkeling is dat de gebruikers van de apps er vooral een verbetering van de dienstverlening mee willen verkrijgen. Ja, natuurlijk ook leuke entertainment, maar nadrukkelijk ook real time informatie die persoonsgebonden is. De scheidslijn met puur commerciële activiteiten is dun. Ik denk echter dat bedrijven die teveel sales georiënteerde apps optuigen snel weer gedumpt worden. Het gaat om loyaliteit kweken. En dat kan met die apps ineens 24/7 en zeer persoonlijk.

Ik heb het al eens bij storytelling omschreven als de ontwikkeling van ‘hard selling naar heart selling’. Dat is echt de kans die in 2011 goed uitgewerkt gaat worden.